PL EN


2012 | 56 | 3 | 3-26
Article title

Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu

Content
Title variants
EN
THE FOOTBALL PLAYER AS THE BRAND AND THE PERIPHERAL FAN AS ABORIGINE. ON SELECTED SOCIAL CONSEQUENCES OF THE COMMERCIALISATION OF SPORT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to analyse the social consequences of the commercialisation of the world of sport. The starting point is the conviction that the transformation of sport, and particularly football, is a consequence of ‘broad’ social changes consisting in the submission of a succeeding area of social life to the process of commercialisation and subordination to supply and demand mechanisms. The commercialisation of sport occurs simultaneously in: (1) sports rivalries, (2) the design of stadium infrastructure, and (3) the transformation of the collective behaviour of fans. In all three spheres, sport has become a commodity whose value has been reduced to the ‘accounting’ dimension. The article addresses two of these spheres: the top-down transformation of sports clubs and athletes into ‘commodities’ and ‘brands’, and the transformation of fans — once industrial fans — into ‘McFans’ and spectacle consumers. The author shows the social consequences of the commercialisation of football, including the turbo-capitalist division between the sports centre and peripheries and in bringing football matches to the rung of an entertainment service offered to consumers.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Aldridge Alan, 2006, Konsumpcja, tłum. Maciek Żakowski, Sic!, Warszawa.
 • Annual..., 2010, Annual Review of Football Finance (http://www.deloitte.com/view/en_GB/uk/ industries/sportsbusinessgroup/sports/football/0a4be867d38f8210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm).
 • Antonowicz Dominik, Kossakowski Radosław, Szlendak Tomasz, 2011, Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
 • Bauer Hans H., Sauer Nicola E., Exler Stefanie, 2005, The Loyalty of German Soccer Fans: Does a Team’s Brand Image Matter? „International Journal of Sports Marketing & Sponsorship”, nr 10, s. 14–23.
 • Bauer Hans H., Stokburger-Sauer Nicola E., Exler Stefanie, 2008, Brand Image and Fan Loyalty in Professional Team Sport: A Refined Model and Empirical Assessment, „Journal of Sport Management”, t. 22, s. 205–226.
 • Bauman Zygmunt, 2004, Socjologia, Zysk i ska, Poznań.
 • Bauman Zygmunt, 2009, Konsumowanie życia, tłum. Monika Wyrwas-Wiśniewska, UJ, Kraków. Bauman Zygmunt, Tester Keith, 2003, O pożytkach z wątpliwości, tłum. Ewa Krasińska, Sic!, Warszawa.
 • Błoński Robert, Weber Maciej, 2007, Legia: Nie ustąpimy kibolom, zburzymy „Żyletę”! Wywiad z prezesem Legii Warszawa, Leszkiem Miklasem, „Gazeta Wyborcza”, 3 listopada.
 • Brick Carlton, 2000, Taking Offence: Modern Moralities and the Perception of the Football Fan, w: Jon Garland, Dominic Malcolm, Michael Rowe (red.), The Future of Football: Challenges for the Twenty-First Century, Frank Cass, London.
 • Foer Franklin, 2006, Jak futbol wyjaśnia świat, czyli nieprawdopodobna teoria globalizacji, tłum. Anna Czarnecka, Red Horse, Lublin.
 • Halsall Robert, 2008, From ‘Business Culture’ to ‘Brand State’: Conceptions of Nation and Culture in Business Literature on Cultural Difference, „Culture and Organization”, t. 14, s. 15–30.
 • King Anthony, 1997, New Directors, Customers, and Fans: The Transformation of English Football in the 1990s, „Sociology of Sport Journal”, t. 14, s. 224–240.
 • Kosmala Paweł, 2010, Legia czyli taniec z gwiazdami. Rozmowa z dziennikarzami magazynu „Piłka Nożna Plus”, „Piłka Nożna Plus”, nr 8, s. 6–9.
 • Luttwak Edward, 2000, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, tłum. Ewa Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • McCracken Grant, 1990, Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities, Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis.
 • Miller Geoffrey, 2009, Spent: Sex, Evolution, and Consumer Behavior, Viking, New York.
 • Mueller Michael, 2010, Futbol w Polsce ma fatalny wizerunek. Rozmowa z Jackiem Sarzało, „Sport”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, nr 68, s. 9.
 • Oppenhuisen Joke, van Zoonen Liesbet, 2006, Supporters or Customers? Fandom, Marketing and the Political Economy of Dutch Football, „Soccer & Society”, nr 7, s. 62–75.
 • Raport o bezpieczeństwie na stadionach za sezon 2008/2009, 2009, Polski Związek Piłki Nożnej, War- szawa.
 • Richelieu André, Pons Frank, 2006, Toronto Maple Leafs vs Football Club Barcelona: How Two Legendary Sports Teams Built Their Brand Equity, „International Journal of Sports Marketing & Sponsorship”, t. 7, s. 231–250.
 • Ritzer George, 2003, Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek, tłum. Ludwik Stawowy, Muza, Warszawa.
 • Schor Juliet B., 1998, The Overspent American: Why We Want What We Don’t Need, Harper Perennial, New York.
 • Skwirowski Piotr, 2010, Polska liga heeeeeeeen daleko, „Gazeta Wyborcza”, nr 142, s. 28–29.
 • Smart Barry, 2007, Not Playing Around: Global Capitalism, Modern Sport and Consumer Culture, „Global Networks”, t. 7, s. 113–134.
 • Szlendak Tomasz, 2004, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, FNP, Wrocław.
 • Szlendak Tomasz, 2005, Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 • Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof (red.), 2004, Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Vincent John, Hill John S., Lee Jason W., 2009, The Multiple Brand Personalities of David Beckham: A Case Study of the Beckham Brand, „Sport Marketing Quarterly”, t. 18, s. 173–180.
 • Wagg Stephen, 2010, Cristiano Meets Mr Spleen: Global Football Celebrity, Mythic Manchester and the Portuguese Diaspora, „Sport in Society”, t. 13, s. 919–934.
 • Wallerstein Immanuel, 2004, Koniec świata jaki znamy, tłum. różni, Scholar, Warszawa. Wallerstein Immanuel, 2007, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. Katarzyna Gawlicz, Marcin Starnawski, Dialog, Warszawa.
 • Walter Matthew, Kent Aubre, 2009, Do Fans Care? Assesing the Influence of Corporate Social Responsibility on Consumer Attitudes in the Sport Industry, „Journal of Sport Management”, nr 23, s. 743–769.
 • Williams John, 2006, ‘Protect Me From What I Want’: Football Fandom, Celebrity Cultures and ‘New’ Football in England, „Soccer & Society”, t. 1, s. 96–114.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-366e0f8c-2d30-47b6-8ff7-751355f8e3b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.