PL EN


2017 | 310 | 53-67
Article title

Zdrowie publiczne jako element zrównoważonego rozwoju – analiza komparatywna. Polska na tle Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Public health in the context of sustainable development, Poland compared with the member states. A comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju wytycza kierunki długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju, w której takie elementy, jak rozwój gospodarczy, spójność społeczna oraz ochrona środowiska współfunkcjonują i wzajemnie się uzupełniają. Istotne miejsce w strategii zajmuje problematyka zdrowia publicznego. Celem artykułu jest ocena faktycznych postępów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie zdrowia publicznego Unii Europejskiej, a także Polski na przestrzeni kilku ostatnich lat.
EN
Sustainable development is one of the foundations on which the European Union is based. Since more than 20 years, it has been also a primary principle in Poland’s social and economic development. It may be measured thanks to a number of indicators. The public health issues are included in the sustainable development concept. It concerns both the social aspects as well as economic ones. The main objective of this paper is to discuss the issues of public health in the context of social sustainable development.
Year
Volume
310
Pages
53-67
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzana Kapitałem Ludzkim
References
  • Bell S., Morse S. (1987), Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London.
  • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
  • Investing in health – Commission staff working document, February 2013, Brussels, 20.02.2013, SWD (2013) 43 final.
  • Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006 rok, 10917/06.
  • Pisano U. et al. (2011), Sustainable Development Governance and Policies in the Light of Major EU Policy Strategies and International Developments, ESDN Quarterly Report, No. 22, September 2011.
  • Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 29.2.2012, COM(2012) 83 final.
  • Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, Commission of the European Communities, Brussels, 23.10.2007 COM(2007) 630 final.
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26.10.2012, C 326/122 - C 326/124.
  • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 25.05.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-36c64f17-b1c5-4b15-a05c-14cdc33b41c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.