Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 310 | 53-67

Article title

Zdrowie publiczne jako element zrównoważonego rozwoju – analiza komparatywna. Polska na tle Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Public health in the context of sustainable development, Poland compared with the member states. A comparative analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju wytycza kierunki długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju, w której takie elementy, jak rozwój gospodarczy, spójność społeczna oraz ochrona środowiska współfunkcjonują i wzajemnie się uzupełniają. Istotne miejsce w strategii zajmuje problematyka zdrowia publicznego. Celem artykułu jest ocena faktycznych postępów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie zdrowia publicznego Unii Europejskiej, a także Polski na przestrzeni kilku ostatnich lat.
EN
Sustainable development is one of the foundations on which the European Union is based. Since more than 20 years, it has been also a primary principle in Poland’s social and economic development. It may be measured thanks to a number of indicators. The public health issues are included in the sustainable development concept. It concerns both the social aspects as well as economic ones. The main objective of this paper is to discuss the issues of public health in the context of social sustainable development.

Year

Volume

310

Pages

53-67

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzana Kapitałem Ludzkim

References

  • Bell S., Morse S. (1987), Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London.
  • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010.
  • Investing in health – Commission staff working document, February 2013, Brussels, 20.02.2013, SWD (2013) 43 final.
  • Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 26 czerwca 2006 rok, 10917/06.
  • Pisano U. et al. (2011), Sustainable Development Governance and Policies in the Light of Major EU Policy Strategies and International Developments, ESDN Quarterly Report, No. 22, September 2011.
  • Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 29.2.2012, COM(2012) 83 final.
  • Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013, Commission of the European Communities, Brussels, 23.10.2007 COM(2007) 630 final.
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 26.10.2012, C 326/122 - C 326/124.
  • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp: 25.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-36c64f17-b1c5-4b15-a05c-14cdc33b41c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.