PL EN


2017 | 342 | 99-114
Article title

Koncepcja wytwarzania ontologii dziedzinowej inżynierii wymagań

Authors
Content
Title variants
EN
A proposal of the process of creating the ontology for requirements engineering
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł, koncentrując się na warstwie praktycznej rozważań, dąży do odpowiedzi na pytanie – jak stworzyć model ontologiczny inżynierii wymagań, uwzględniając unikatowe zastosowanie współczesnych metod? Sformułowany proces tworzenia ontologii wymagań projektowych opiera się na przepływie sterowania pomiędzy głównymi aktywnościami, takimi jak: kreowana strategia przedsiębiorstwa, realizacja projektu informatycznego, eksploatacja rozwiązania. W artykule przedstawiony jest projekt bazujący na tzw. przypadkach użycia, który pozwala na powiązanie różnych dziedzin kompetencyjnych, tj. zapewnienia równowagi pomiędzy IT a biznesem (IT BSC Model by Van Grembergen), procesu wytwórczego oprogramowania (Open Unified Process), procesu tworzenia samej ontologii (Unified Process Ontology Development). Przedstawiony w artykule problem może mieć istotne implikacje badawcze, albowiem w rezultacie wykorzystania opisywanego podejścia zastosowania inżynierii wymagań określona grupa przedsięwzięć informatycznych może liczyć na wysoki poziom jakości, przy de facto stosunkowo niskim koszcie jej zapewnienia. Uporządkowany proces tworzenia ontologii zastosowania inżynierii wymagań wiąże w sposób unikatowy odrębne metody (IT BSC Model, Open UP, UPON) – na potrzeby realnego przedsiębiorstwa.
EN
The success of business operations of an enterprise is more and more dependent on an effective use of IT solutions. Project management from the perspective of the Requirements Engineering method is a response of the software engineering. However, very often it is an unattainable challenge in the economic practice, particularly for small and medium enterprises. As the main limitation for SME are time and costs which are necessary on account of performing the work. The article suggests an innovative approach to solve this problem. The formulated process of creating the ontology use of requirements engineering, is to lead to easier, and most of all more effective, use of requirements engineering. For this purpose, it uses the achievements of ontology engineering, software engineering, as well as the IT and business balance management. In the article, a comprehensive methodological and tool method is proposed, based on free ontology and software engineering standards.
Year
Volume
342
Pages
99-114
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
References
 • Frączkowski K. (2003), Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Glass R.L. (1998), Defining Quality Intuitively, IEEE Software.
 • Gołuchowski J., Smolarek M. (2014), Semantyczne Modelowanie Organizacji, Difin, Warszawa.
 • Grembergen W. (2000), The Balanced Scorecard and IT Governance, Information Resources Management Association International Conference, Alaska.
 • Machura A. (2012): Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi inżynierii oprogramowania [w:] Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznegi, Katowice, s. 301-319.
 • Machura A. (2013), Szacowanie opłacalności przedsięwzięć IT a warsztat metodycznonarzędziowy analityka biznesowego, Wiedza i Technologie Informacyjne, Częstochowa.
 • Machura A. (2016a), Inżynieria wymagań czy inżynieria możliwości? PTZP, Zakopane.
 • Machura A. (2016b), Propozycja procesu pozyskiwania danych rynkowych na potrzeby realizacji badań poświęconych zastosowaniu informatyki w gospodarce, WNiB, Wrocław.
 • Machura A., Szopa A. (2016), Model of an IT-Business Alignment Implementation in the Economic Practice, aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2016/ (dostęp: 17.03.2017).
 • Nicola A., Missikoff M., Navigli R. (2005), A Proposal for a Unified Process for Ontology Building: UPON, Dexa, Copenhagen.
 • Nicola A., Missikoff M., Navigli R. (2009), Software Engineering Approach to Ontology Building, “Information Systems”, No. 34, s. 260.
 • Pan J.Z., Staab S., Assmann U., Ebert J., Zhao Y. (2011), Ontology-Driven Software Development, Springer, Heidelberg i in.
 • Pańkowska M., Machura A. (2014), Przegląd metod inżynierii systemów i wymagań w świetle rzeczywistych praktyk gospodarczych, EMAG, Katowice
 • Pressman R. (2004), Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa.
 • Stanek S. (2013), Analiza wybranych koncepcji w obszarze projektowania wymagań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 128, s. 137-162.
 • [www 1] http://www.inzynieriawiedzy.pl/ontologie/definicje (dostęp: 04.03.2018).
 • [www 2] https://pdfs.semanticscholar.org/1c2f/786b0a8930835fe014f6aaa861df1ea4f4e4.pdf (dostęp: 16.08.2016).
 • [www 3] http://homepages.cs.ncl.ac.uk/brian.randell/NATO/nato1968.PDF (dostęp: 16.08.2016).
 • [www 4] http://www.cxo.pl/felieton/Nowe-impulsy-w-ocenie-oplacalnosci-projektow-zobszaru-IT,321473,2.html (dostęp: 16.08.2016).
 • [www 5] http://docplayer.pl/1535388-Seminarium-dla-doktorantow-paradygmat-badannaukowych-hevnera-i-in.html (dostęp: 30.08.2017).
 • [www 6] http://www.eclipse.org/epf/general/OpenUP.pdf (dostęp: 16.08.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-370ae56b-e848-48b5-98e3-80540e573227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.