PL EN


2015 | 252 | 30-46
Article title

Wpływ podatkowej korekty kosztów z tytułu nieuregulowania zobowiązań na wynik finansowy

Content
Title variants
EN
Impact of tax adjustments of costs related to unsettled commitments on financial result
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obowiązujące od 1.01.2013 r. regulacje ustaw o podatkach dochodowych wprowadziły restrykcyjne zasady korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązania w terminach przewidzianych w tych przepisach. Celem wprowadzenia regulacji była minimalizacja zatorów płatniczych w firmach, gdy tymczasem spowodowały one zwiększenie kosztów działalności i obciążeń fiskalnych. U podatników podatku dochodowego prowadzących księgi rachunkowe podatkowa korekta kosztów w związku z nieuregulowaniem zobowiązania wpływa na wynik finansowy poprzez bieżący, a także odroczony podatek dochodowy.
EN
New regulations since 1.01.2013 concerning regulations of laws on income taxes have introduced restrictive rules of cost adjustments for commitments unpaid during the time limits arising from these regulations. The purpose of this regulation was to minimize a blockage of payments in companies, however, it has resulted in an increase of the operating costs and fiscal burdens. The tax adjustment of costs for the unpaid commitment, in case of the income tax payers, who have been keeping accounting books, affects the income statement through deferred income tax.
Year
Volume
252
Pages
30-46
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń
References
 • Gumola M. (br.), Inne niż zapłata formy regulowania zobowiązań jako sposób na uniknięcie obowiązkowej korekty kosztów, http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/447,inne_niz_zaplata_formy_regulowania_zobowiazan_jako_sposob_na_unikniecie_obowiazkowej_korekty_kosztow (dostęp: 4.08.2015).
 • Henclewski T. (2011), Instytucja konfuzji w polskim prawie cywilnym, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 4.
 • Interpelacja Posła Przemysława Wiplera z dnia 20.02.2013 r. w sprawie nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie tzw. zatorów płatniczych, nr 14 797.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 maja 2014 r., nr IBPBI/1/415-147/14/ESZ.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2013 r., nr ILPB4/423-194/13-2/DS.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2014 r., nr ITPB3/423-11b/14/PS.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2014 r., nr IPPB5/423-564/14-2/MW.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lipca 2014 r., nr IBPBI/2/423-466/14/MS.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2014 r., nr ILPB4/423-414/13-3/ŁM.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lipca 2013 r., IBPBI/2/423-493/13/AP.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2013 r., IPPB3/423-192/13-2/EŻ.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2015 r., IBPB-1-2/4510-6/15/KP.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2014 r., IBPBI/2/423-849/14/AK.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2013 r., IPTPB3/423-11/13-3/GG.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1182/14/CzP.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., IPPB1/4511-299/15-4/JS.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 r., IPPB5/423-390/14-3/MW.
 • Olczak D. (2014), Czy konfuzja uwalnia od konieczności korekty kosztów, „Rzeczpospolita. Dodatek Prawo” z dnia 17 lutego 2014 r.
 • Pismo z 20 maja 2013 r. zastępcy dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, nr DD6/033/93/MNX/13/RD-47905/13, skierowane do Biura Krajowej InformacjiPodatkowej.
 • Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31.01.2013 r., „Przegląd Podatku Dochodowego”, nr 6 z 30.03.2013.
 • Prezydencki projekt ustawy z dnia 9.12.2014 r. o zmiany ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/DF7F3E40-F8BB6D74C1257DB2004373FC/%24File/3018.pdf (dostęp: 22.08.2015).
 • Sułkowska A. (2015), Konfuzja to nie zwrot wydatków, „Rzeczpospolita” z dnia 23 marca 2015.
 • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz.U. poz. 1342.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 21 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1698/13.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 27 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1318/13 – orzeczenie nieprawomocne.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1372/13 – orzeczenie nieprawomocne.
 • Zalewski Ł. (2014), Obowiązkowa korekta kosztów przyniosła nowe problemy przedsiębiorców, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/778229,obowiazkowa-korektakosztow-wiecej-problemow-dla-przedsiebiorcow.html (dostęp: 12.07.2015 r.).
 • [www 1] http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/11/447,inne_niz_zaplata_formy_regulowania_zobowiazan_jako_sposob_na_unikniecie_obowiazkowej_korekty_kosztow (dostęp: 12.07.2015).
 • [www 2] http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2013/archiwum-2013-ii/0702-praktyczne-problemy-korekty-kosztow-podatkowych-w-2013-r-9031/ (dostęp: 12.07.2015).
 • [www 3] http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/Rada-Podatkowa-postuluje-uchylenie-przepisow-antyzatorowych,aktualności 21.04.2015 (dostęp: 10.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-377903c7-38ca-4bfb-9dd3-964a9a6e9342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.