Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 285 | 49-58

Article title

Wpływ metody wyceny współkontrolowanego podmiotu na sytuację finansową wspólnika

Authors

Content

Title variants

EN
The impact of the valuation method jointly controlled entity on the financial situation of partner

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu metod wyceny współkontrolowanych podmiotów na sytuację majątkowo-finansową wspólnika. Osiągnięcie powyższego celu wymaga przyjęcia określonej struktury rozważań. Treść artykułu została podzielona na cztery zasadnicze części odnoszące się do: − prezentacji metody proporcjonalnej, − omówienia metodologii metody praw własności, − porównania wcześniej scharakteryzowanych metod, − zastosowania metody proporcjonalnej i metody praw własności w odniesieniu do LOTOS – Air BP Polska sp. z o.o. Osiągnięcie celu artykułu wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Wykorzystano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii.
EN
The purpose of this article is to determine the impact of the valuation method jointly controlled entity on the financial situation of partner. The article has been divided into four parts preceded by an introduction and followed by conclusions. Part one describes the proportional method. The second one presents the equity method. The third focuses on comparison of described methods. The last part presents application of the proportional method and equity method in the process of consolidation of financial statements.

Year

Volume

285

Pages

49-58

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości

References

  • GK Lotos S.A., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014, file_raport_roczny_2014_ gk_lotos_skonsolidowane_sprawozdanie_4795e9.pdf (dostęp: wrzesień 2015).
  • Grupa LOTOS S.A., Sprawozdanie finansowe 2014, file_raport_roczny_2014_grupa_ lotos_jednostkowe_sprawozdanie_de4450-1. pdf (dostęp: wrzesień 2015).
  • Remlein M. (2013), Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Remlein M. (2010), Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. nr 169, poz. 1327.
  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 113, poz. 1186.
  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. nr 152, poz. 1223.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-378103b5-5338-4049-a92d-86d443a75273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.