PL EN


2018 | 1 | 73-93
Article title

MIĘDZYPOKOLENIOWE RÓŻNICE W ROZUMIENIU POJĘCIA POMYŚLNEGO STARZENIA SIĘ

Content
Title variants
EN
UNDERSTANDING THE CONCEPT OF SUCCESSFUL AGEING – INTERGENERATIONAL DIFFERENCES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie międzypokoleniowych różnic dotyczących subiektywnych (potocznych) definicji pomyślnego starzenia się. Materiał empiryczny pozyskany został metodą wywiadu skategoryzowanego. Badanie przeprowadzono w 2016 i 2017 roku wśród 107 osób w wieku około 20 lat oraz 224 osób w wieku powyżej 60 lat. Dane analizowano z wykorzystaniem statystycznej metody – analizy skupień. Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że wizerunek szczęśliwej osoby starszej z perspektywy młodych dorosłych jest zbieżny z promo- wanym w środkach masowego przekazu wizerunkiem „aktywnego seniora”. Z kolei subiektywna definicja, która wyłoniła się na podstawie odpowiedzi udzielonych przez osoby starsze, jest mozaiką takich pojęć, jak: integralność, duchowość i wspólnotowość.
EN
The aim of this paper is to explore intergenerational differences noted in terms of subjective definitions of successful ageing. Empirical material has been collected on the basis of a categorised interview. The study was conducted in 2016 and 2017 among two groups of participants. The first group was comprised of 107 respondents aged 20; and in the second group there were 224 individuals over the age of 60. The data were analysed using a statistical method, cluster analysis. The findings of the study revealed that the depiction of happy and satisfied elderly people from the point of view of young adults seems to coincide with the media’s portrayal of “active” seniors. On the other hand, the subjective definition, which emerged from the answers given by older people, involves concepts such as integrity, spirituality and a sense of community.
Year
Volume
1
Pages
73-93
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3856faf1-3954-455e-bb65-4764eb0995b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.