Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 352 | 163-173

Article title

Selektywna polityka migracyjna ukierunkowana na pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry a konkurencyjność państwa przyjmującego

Content

Title variants

EN
Migration of highly skilled workers in the context of state competitiveness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces akumulacji kapitału ludzkiego, tak istotnego dla konkurencyjności gospodarki, napotyka na bariery: czasowe, finansowe czy wynikające z mobilności tego kapitału. Alternatywą może być imigracja wysoko wykwalifikowanej kadry. Szereg państw prowadzi politykę migracyjną ukierunkowaną na napływ specjalistów. Rodzą się stąd pytania: które państwa wygrywają w globalnym wyścigu o talenty i jakie polityki migracyjne są skuteczne w tym zakresie? Celem artykułu była odpowiedź na nie. Rozważania pozwalają wnioskować, że o ile system punktowy jest skuteczny w procesie akumulacji kapitału ludzkiego, to z punktu widzenia konkurencyjności gospodarek zarówno w krótkim, jak i w długim okresie najkorzystniejszy jest jednak system hybrydowy.
EN
The process of accumulation of human capital (important for the competitiveness of the state) encounters barriers: in the scope of time, financial constraints or arising from human capital mobility. Alternative may be immigration of highly qualified staff. A number of countries have a migration policy aimed at influx of professionals. A few questions arise at this point: which countries win in the global race for talents and what migration policies are effective in this scope? The purpose of this article was to answer these questions. Considerations allow one to conclude that, while the point system is effective in the process of accumulation of human capital, the hybrid system is the most advantageous in terms of competitiveness both in the short and in the long run.

Year

Volume

352

Pages

163-173

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

References

 • Beach Ch., Green A.G., Worswick Ch. (2006), Impacts of the Point System and Immigration Policy Levers on Skill Characteristics of Canadian Immigrants, “Queen’s Economics Department Working Paper”, No. 1115, s. 349-401.
 • Brzozowski J. (2017), Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation: A Critical Analysis, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, Vol. 5(2), s. 687-704.
 • Database OECD on Immigrants in OECD and non-OECD Countries – DIOC (br.), http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm (dostęp: 7.09.2017).
 • European Commission (2016), Annexes to the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the Conditions of Entry and Residence of Third-Country Nationals for the Purposes of Highly Skilled Employment, SWD 194 final, Brussels.
 • Friedberg R.M., Hunt J. (1995), The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and Growth, “The Journal of Economic Perspectives”, Vol. 9(2), s. 23-44.
 • Miciuła I., Miciuła K. (2015), Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, „Współczesne Problemy Ekonomiczne”, nr 11, s. 269-280.
 • Mihi-Ramírez A. (2016), Trends in the International Academic Migration: A Case of Spain, “Entrepreneurial Business and Economics Review”, Vol. 4(1), s. 113-128.
 • Özden Ç. (2015), A Long Commute, “Finance & Development”, Vol. 52(1), s. 12-15.
 • Papademetriou D.G., Somerville W., Tanaka H. (2008), Hybrid Immigrant-Selection Systems: The Next Generation of Economic Migration Schemes, Migration Policy Institute, Washington, DC.
 • Piekutowska A. (2015), Czy Polska potrzebuje imigrantów zarobkowych? Uwagi na tle dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] B. Koszel, D. Mierzejewski, Z. Popławski (red.), Społeczne oblicza Europy XXI wieku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła, s. 317-330.
 • Radło M.J. (2008): Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki.Uwagi na temat definicji, czynników i miar [w:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowki, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, J. Misala, M.J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, Prace i Materiały, nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.
 • Rango M., Laczko F. (2014), Global Migration Trends: An Overview, International Organization for Migration, Geneva.
 • Storesletten K. (1998), Sustaining Fiscal Policy through Immigration, Seminar Paper, No. 664, Institute for International Economic Studies, Stockholm.
 • Straubhaar T. (2000), International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange, HWWA Discussion Paper, No. 88, Presidential Department, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg.
 • Tani M. (2014), Using a Point System for Selecting Immigrants, IZA World of Labor, Vol. 24, IZA World of Labor, Bonn.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3883baeb-5524-4628-ba9e-a20ff1f525d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.