PL EN


2017 | 317 | 136-149
Article title

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie wirtualizacji klastrów kreatywnych

Content
Title variants
EN
The use of information and communication technologies in the process of creative cluster virtualisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Firmy z sektora kreatywnego coraz częściej podejmują współpracę w ramach klastrów, które umożliwiają im dostęp do brakujących zasobów. Klastry kreatywne, które dążą do dalszego rozwoju i pozyskiwania nowych członków, decydują się na szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie ICT prowadzi do częściowej wirtualizacji działań. Biorąc jednak uwagę specyfikę oraz cechy charakterystyczne klastrów, ich przekształcenie w organizację wirtualną wydaje się niemożliwe. Kluczowym wyzwaniem staje się natomiast identyfikacja tych procesów wewnątrz klastra, które mogą być usprawnione przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.
EN
Nowadays enterprises from creative industries more often decide to collaborate within clusters that enable them access to the missing recourses. Those clusters who are interested in further development and gaining new members over decide to implement information and communication technologies. In result the process of partial virtualisation of activities is taking place. Taking into account the creative clusters features the process of their transforming into fully virtual organisation seemed to be hard to achieve. Thus the key issue is to identify those areas in which technology use could profit the biggest benefits.
Year
Volume
317
Pages
136-149
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Inżynierii Wiedzy
References
 • A Practical Guide to Cluster Development. A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs (2011), Ecotec Research & Consulting.
 • Biniasz D., Pisz I. (2009), Nowe formy organizacyjne w dobie e-gospodarki, Politechnika Opolska, Opole.
 • Carbonara N. (2005), Information and Communication Technologies and Geographical Clusters: Opportunities and Spread, "Technoinnovation", No. 25.
 • Chapain C., Cooke P., De Propris L., MacNeill S., Mateos-Garcia J. (2010), Creative Clusters and Innovation Putting Creativity on the Map, NESTA, London.
 • Frankowska M. (2012), Tworzenie wartości w klastrach, PARP, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 • Hołub J. (2012), Benchmarking klastrów w Polsce 2012, PARP, Warszawa.
 • Klasik A. (2008), Budowanie i promowanie kreatywnej aglomeracji miejskiej, "AE Forum", nr 27, Katowice.
 • Kwietniewska-Sobstyl M. (2013), Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(24), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Palmen L., Baron M. (2008), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Szultka S. (2012), Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, PARP, Warszawa.
 • Tworzenie i zarządzanie inicjatywą klastrową (2009), Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Ulatowska R. (2012), Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych, Fundacja Rozwoju Kina, Kraków.
 • [www 1] http://agile.edu.pl/wykorzystanie-wirtualnej-formy-organizacyjnej-w-mikro-imalych- przedsiebiorstwach/ (dostęp: 30.07.2015).
 • [www 2] http://www.camclustermap.com/ (dostęp: 2.02.2015).
 • [www 3] http://www.computerworld.pl/news/391690/Technologie.mobilne.zmieniaja.stra tegie.firm.html#sthash.iF0gv0MC.dpuf (dostęp: 17.07.2015).
 • [www 4] http://www.creativeengland.co.uk (dostęp: 24.08.2015).
 • [www 5] http://www.fashion-enterprise.com (dostęp: 23.08.2015).
 • [www 6] http://www.mediaevolution.se (dostęp: 23.08.2015).
 • [www 7] http://platforma.klasterict.pl:8080 (dostęp: 11.06.2015).
 • [www 8] Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2, 4.html (dostęp: 29.07.2015).
 • [www 9] http://www.thecreativeindustries.co.uk/uk-creative-overview/facts-and-figures/ focus-on-birmingham (dostęp: 24.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-38ad788b-f7a6-4d18-a1e1-9c40f2f1cdee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.