PL EN


2016 | 261 | 32-40
Article title

Od konsumpcji do prosumpcji – zmiany w zachowaniach nabywców e-usług

Authors
Content
Title variants
EN
From consumption to prosumption – changes in the behavior of purchasers of e-services
Languages of publication
PL
Abstracts
Rozwojowi rynku e-usług towarzyszy rozwój zjawiska prosumpcji. Możliwości techniczne, jakie obecnie daje sieć internetowa, sprzyja takim zachowaniom. Obecnie obserwujemy duże współuczestnictwo w tworzeniu e-usług i aktywne uczestnictwo w projektowaniu zindywidualizowanych e-usług. Celem artykułu jest próba egzemplifikacji zachowań prosumentów na tym rynku. W artykule zostaną przedstawione wyniki własnych badań jakościowych.
EN
The development of e-services market is accompanied by growth of the phenomenon prosumption. Technical capabilities that currently provides Internet network leads to such behavior. Currently we can already observe participation in the creation of e-services and active participation in designing customized e-services. The aim of the article is attempts to exemplify the behavior prosumers on the e-services market. The paper will be presented the results of own research.
Year
Volume
261
Pages
32-40
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
References
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Gach D. (2008), Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, „E-Mentor”, nr 23.
 • Guido G., Peluso A.M. (2008), Preconditions for the diffusion of prosumption among firms: A case study approach, „Problems and Perspectives in Management”, Vol. 6,Issue 4.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, OnePress, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer in Poland. Comparative analysys of behaviours, OnePress, Gliwice.
 • Rupik K. (2010), Prosument w procesie planowania marketingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 608.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Toffler A. (1985), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju, UE, Katowice.
 • Xie Ch. (2008), Trying to prosume. Toward a perspective on prosumption, Norwegian School of Economics and Business Administration.
 • [www 1] www.pliki.gemius.pl/Raporty/2008/Prosument_raport_Gemius.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-38b29926-7ee7-4c81-ae49-02ba25383f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.