Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 261 | 32-40

Article title

Od konsumpcji do prosumpcji – zmiany w zachowaniach nabywców e-usług

Authors

Content

Title variants

EN
From consumption to prosumption – changes in the behavior of purchasers of e-services

Languages of publication

PL

Abstracts

Rozwojowi rynku e-usług towarzyszy rozwój zjawiska prosumpcji. Możliwości techniczne, jakie obecnie daje sieć internetowa, sprzyja takim zachowaniom. Obecnie obserwujemy duże współuczestnictwo w tworzeniu e-usług i aktywne uczestnictwo w projektowaniu zindywidualizowanych e-usług. Celem artykułu jest próba egzemplifikacji zachowań prosumentów na tym rynku. W artykule zostaną przedstawione wyniki własnych badań jakościowych.
EN
The development of e-services market is accompanied by growth of the phenomenon prosumption. Technical capabilities that currently provides Internet network leads to such behavior. Currently we can already observe participation in the creation of e-services and active participation in designing customized e-services. The aim of the article is attempts to exemplify the behavior prosumers on the e-services market. The paper will be presented the results of own research.

Year

Volume

261

Pages

32-40

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

References

 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Gach D. (2008), Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, „E-Mentor”, nr 23.
 • Guido G., Peluso A.M. (2008), Preconditions for the diffusion of prosumption among firms: A case study approach, „Problems and Perspectives in Management”, Vol. 6, Issue 4.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, OnePress, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-consumer in Poland. Comparative analysys of behaviours, OnePress, Gliwice.
 • Rupik K. (2010), Prosument w procesie planowania marketingowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 608.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Toffler A. (1985), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju, UE, Katowice.
 • Xie Ch. (2008), Trying to prosume. Toward a perspective on prosumption, Norwegian School of Economics and Business Administration.
 • [www 1] www.pliki.gemius.pl/Raporty/2008/Prosument_raport_Gemius.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-38b29926-7ee7-4c81-ae49-02ba25383f36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.