PL EN


2016 | 255 | 145-155
Article title

Rola e-mail marketingu w komunikacji z interesariuszami szkoły wyższej

Content
Title variants
EN
The role of e-mail marketing in communication with stakeholders of higher education institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kompleksowa strategia marketingowa uczelni wyższej jest nieodzownym elementem efektywnych działań mających na celu kreowanie wizerunku, prezentację oferty edukacyjnej, rekrutację kandydatów na studia oraz dwukierunkową komunikację ze studentami i absolwentami. W dobie dynamicznie rozwijającego się internetu oraz otwarcia społeczeństwa na nowe technologie ważnym czynnikiem jest wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego, tj. reklamy graficznej, e-mail marketingu, marketingu w wyszukiwarkach, marketingu mobilnego oraz social media marketingu. Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych elementów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi poczty elektronicznej w komunikacji marketingowej szkoły wyższej. W ramach opracowania zostały przeanalizowane najważniejsze narzędzia e-mail marketingu w kontekście poszczególnych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni wyższej.
EN
A comprehensive marketing strategy of a higher education institution (HEI) is an indispensable element of effective actions aimed to create the image, to present the educational offer, to recruit candidates, as well as at two-way communication with students and graduates. In order to achieve synergy, in addition to traditional media such as television, radio, press, outdoor, a higher education institution has to use new technologies in its strategy. In an era of the rapidly expanding Internet and opening society to new technologies, an important factor is the use of Internet marketing tools, such as display advertising, e-mail marketing, search engine marketing, mobile marketing and social media marketing. The aim of the paper is to present the key elements related to using modern tools of e-mail in marketing communication of a higher education institution. The study analyses the most important tools of e-mail marketing in the context of particular groups of HEI’s internal and external stakeholders.
Year
Volume
255
Pages
145-155
Physical description
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Katedra Informatyki
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Katedra Informatyki
References
 • Czarnecka D. (2015), Trendy w komunikacji e-mail marketingowej 2015, „Marketer +ˮ, nr 1(16).
 • Ellis-Chadwick F., Doherty N.F. (2012), Web Advertising: The Role of Email Marketing, „Journal of Business Researchˮ, 65(6).
 • Królewski J., Sala P., red. (2013), E-marketing – współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maciorowski A. (2013), E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Wydawnictwo Edgard, Warszawa.
 • Maciorowski A. (2014), Skuteczny e-mail marketing, Wydawnictwo Edgard, Warszawa.
 • Makowski D. (2013), Top 10 kreatywnych sposobów na budowanie bazy e-mailingowej – jak motywować do zostawienia danych adresowych? „Magazyn Online Marketing”, nr 5.
 • Mullen J., Daniels D. (2010), Godzina dziennie z e-mail marketingiem, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Pavlov O.V., Melville N., Plice R.K. (2008), Toward a Sustainable E-mail Marketing Infrastructure, „Journal of Business Researchˮ, 61(11).
 • Szczepańska-Woszczyna K. (2013), Components of Brand of a Higher Education Institution, „Management: Science and Educationˮ, No. 2.
 • [www 1] Badanie „Bez poczty elektronicznej ani rusz – wyniki badania Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych dla Wirtualnej Polski” http://dlaprasy.wp.pl/PressRelease.235674.po?changeLocale=PL (dostęp: 28.02.2015).
 • [www 2] Dobre praktyki e-mail marketingu, praca zbiorowa pod redakcją grupy roboczej „E-mail Marketing” Związku Pracodawców Branży Internetowej (IAB Polska), http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/dobre-praktyki-e-mail-marketingu/ (dostęp: 11.02.2015).
 • [www 3] Osowski M., Email marketing vs. marketing automation: Co jest najlepsze dla Twojej firmy? GetResponse, https://multimedia.getresponse.com/13/79013/documents/1139960.pdf. (dostęp: 28.02.2015).
 • [www 4] Raport The Webcertain Global Mobile Report 2013, http://internationaldigitalhub.com/ (dostęp: 28.02.2014).
 • [www 5] Raport z 11 Badania wykorzystania poczty e-mail w Polsce, http://sare.pl/pobierz-plik/34 (dostęp: 20.12.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-392c01c0-e840-4ece-a1b2-35d8d4741cb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.