Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 319 | 94-103

Article title

Instrumenty finansowe w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju

Authors

Content

Title variants

EN
Financial instruments in achieving sustainable development policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki związanej ze stosowaniem instrumentów finansowych w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono główne modele wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w Unii Europejskiej. Przedstawiono analizę efektywności wykorzystania instrumentów finansowych oraz wybrane bariery w ich wdrażaniu.
EN
The article concerns the problems associated with the use of financial instruments in the implementation of sustainable development policy in the European Union. The article presents the main deployment models repayable financial instruments in the Member States of the European Union. An analysis of the efficiency of use of financial instruments and selected barriers to their implementation.

Year

Volume

319

Pages

94-103

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta

References

 • Csaba H. (2016), ESIF Financial Instruments in Hungary, Lexxion Training.
 • Dumitrescu D.I., Soare D.V. (2014), Financial Engineering Instruments Financed from European Structural and Investment Funds and Financial Products Issued by Financial Institutions supporting European Project Implementation, Revista Română de Statistică – Supliment nr. 10/2014, Academy of Economic Studies, Bucharest.
 • European Parliament (2013), Financial Engineering Instruments in Cohesion Policy, Directorate-General for Internal Policies.
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy (2016), Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007-2013, Sprawozdanie specjalne nr 19/2016.
 • European Commission (2015), Summary of Data of the Progress Made in Financing and Implementing Financial Engineering Instruments Reported by Managing Authorities in Accordance With Article 67(2) (j) of Council Regulation (EC) No 1083/ 2006, Regional and Urban Policy, Publications Office of the European Union.
 • Faiña A., López-Rodríguez J., Montes-Solla P., Varela-Candamio L. (2012), Expert Evaluation Network Delivering Policy Analysis on the Performance of Cohesion Policy 2007-2013 Year 2 – 2012 Task 1: Financial Engineering, Spain, Jean Monnet Research Group on Competition and Development, University Of Coruña, A report to the European Commission Directorate-General Regional Policy.
 • GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • Michie R., Wishlade F. (2012), Between Scylla and Charybdis: Navigating Financial Engineering Instruments Trough Structural Founds and State Aid Requirements, IQ-Net Thematic Paper No 29(2), European Policies Research Center, University of Strathclyde.
 • OECD (2010), Green Growth Strategy, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii „Zielonego” Wzrostu: Realizacja naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonej przyszłości, http://www.oecd.org/greengrowth/45470259.pdf (dostęp: 17.08.2016).
 • Osuch-Rak E., Proczek M. (2016), Monitorowanie zrównoważonego rozwoju w UE i w Polsce na przykładzie emisji „gazów cieplarnianych” w przemyśle chemicznym, „Przemysł Chemiczny”, nr 95/7.
 • Stanny M., Czarnecki A. (2011), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • [www 1] http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/ (dostęp: 17.08.2016).
 • [www 2] http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2850 (dostęp: 17.08.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-39502a67-569f-48cf-ad44-e4645bbecf0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.