PL EN


2016 | 304 | 47-57
Article title

Użycie tabel „Input-Output Tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej

Content
Title variants
EN
The use of “Input-Output Tables” to assess the global chains of value added
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został poruszony problem identyfikacji wartości dodanej w przepływach handlu międzynarodowego przy pomocy tabel międzynarodowych „Input- Output Tables”. Przeprowadzono przegląd metodologii, które w ostatnich latach pozwoliły naukowcom opracować sposoby rozkładu przepływów handlowych na składniki pierwsze, na podstawie pochodzenia i przeznaczenia wartości dodanej, oraz dokonać kompleksowej analizy zjawiska globalnych łańcuchów produkcyjnych. Wykorzystano dwie statystyczne bazy danych zawarte w tabelach „Input-Output Tables” w międzynarodowym formacie, przyjaznym dla interpretacji wskaźników w Polsce, w celu przestawienia pozycji kraju w międzynarodowych łańcuchach wartości w latach 2000-2009. W artykule opisany został dodatkowy zakres możliwości analitycznych instrumentów tabel międzynarodowych „Input-Output Tables” i perspektywy ich wykorzystania w praktyce podejmowania decyzji.
EN
The article presented the problem of identification of value added in international trade flows using the apparatus of the system of national accounts, including the international table, “Input-Output Tables” is described. Overview of the methodology of foreign scientists in recent years that allow suggesting how decomposed on components of trade flows by origin and destination value added as well as analyzing the phenomenon of global production chains. Two bases of statistical data tables “Input-Output Tables” in international format for the calculation and interpretation of the relevant indicators for separate countries. This gave the opportunity to illustrate their position in the international supply chain of creation value added.
Year
Volume
304
Pages
47-57
Physical description
Contributors
 • Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Shevchenko
 • Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
References
 • Daudin G., Rifflart Ch., Schweisguth D. (2009), Who Produces for Whom in the World Economy? OFCE Working Paper No. 2009-2018, Sciences Po, Paris.
 • Escaith H. (2013), Trade in Tasks and Global Value Chains: Stylized Facts and Implications, Presentation at the WTO Trade Data Day, 16 January, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/hubert_escaith_e.pdf (dostęp: 23.02.2017).
 • Isard W. (1951), Interregional and Regional Input-Output Analysis: A Model of a Space Economy, “Review of Economics and Statistics”, Vol. 33, s. 318-328.
 • Johnson R.C., Noguera G. (2012), Accounting for Intermediates: Production Sharing and Trade in Value Added, “Journal of International Economics”, Vol. 82, Issue. 2, s. 224-236.
 • Koopman R., Powers W., Wang Z., Wei S.-J. (2010), Give Credit Where Credit Is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains, NBER Working Paper No. 16426, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Koopman R., Wang Z., Wei S.-J. (2012), Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, NBER Working Paper No. 18579, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Kraemer K.L., Linden G., Dedrick J. (2011), Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone, PCIC Working Paper.
 • Leontief W., Strout A. (1963), Multiregional Input-Output Analysis [in]: T. Barna (ed.), Structural Interdependence and Economic Development, St-Martin’s Press, New York, s. 119-150.
 • Meng B., Fang Y., Yamano N. (2012), Measuring Global Value Chains and Regional Economic Integration: An International Input-Output Approach, IDE–JETRO Discussion Paper No. 362, Institute of Developing Economies, Tokyo.
 • OECD-WTO, 2013, Trade in Value Added (TiVA), May 2013, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66237 (dostęp: 23.02.2017).
 • Schreyer P. (2013), The OECD – WTO Trade in Value-Added Database, Presentation at the WTO Trade Data Day Geneva, 16 January, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/tradedataday13_e/paul_schreyer_e.pdf (dostęp: 23.02.2017).
 • Stehrer R. (2012), Trade in Value Added and the Value Added in Trade, WIOD Working Paper No. 8.
 • Stehrer R., Foster N., de Vries G. (2012), Value Added and Factors in Trade: A Comprehensive Approach, WIOD Working Paper No. 7.
 • UNCTAD (2013), World Investment Report 2013, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf (dostęp: 23.02.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
208-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-39cb7a6b-4aa1-4b57-ba6b-4d9278325053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.