Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 275 | 7-24

Article title

Analiza porównawcza dostępu internetowego do usług bankowości elektronicznej w wybranych bankach w Polsce w 2015 r

Content

Title variants

EN
Comparing analysis of internet access to e-banking services in selected banks in Poland in 2015

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja najlepszych pod względem jakości serwisów świadczących usługi bankowości elektronicznej w Polsce w 2015 r. z punktu widzenia klienta indywidualnego. Badania dokonano za pomocą metody punktowej oraz metody punktowej z preferencjami. Są to badania cykliczne, od 2008 r. prowadzone z zastosowaniem identycznych kryteriów oceny. Wyniki uzyskane w badaniach posłużyły do wyciągnięcia wniosków dotyczących pozycji i znaczenia poszczególnych banków na rynku finansowym. Po krótkim wprowadzeniu dokonano określenia założeń prowadzonego badania i metody badawczej. Następnie przeprowadzono wielostronne analizy i wyciągnięto wnioski w stosunku do cech charakterystycznych decydujących o ocenach klienckich serwisów internetowych w e-bankowości.
EN
The main objective of this article is to identify the best e-banking websites in Poland in 2015 from the point of view of an individual customer. The research was conducted using the method of scoring and the scoring method with preference. The studies cyclically performed from 2008 using the same evaluation criteria. The results obtained in the research were used to draw conclusions about the position and the importance of individual banks on the financial market. After a brief introduction the assumptions of the study and a research method were created. Then multivariate analyzes and conclusions in relation to the characteristics of the critical customer assessments of e-banking websites were drawn.

Year

Volume

275

Pages

7-24

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania

References

 • Bain&Company (2014), Bain/Research Now NPS Surveys, http://www.bain.com/ publications/articles/customer-loyalty-in-retail-banking-2014-global.aspx (dostęp: kwiecień 2015).
 • Chmielarz W. (2008), Metodyczne problemy oceny witryn bankowości elektronicznej, podrozdział 3, rozdziału drugiego pt. Technologie mobilne i internetowe oraz systemy e-Biznesu [w:] M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 303-310.
 • Chmielarz W. (2009a), Metody oceny elektronicznych usług bankowych dla klientów indywidualnych w Polsce [w:] A. Gospodarowicz (red.), Bankowość detaliczna - idee, modele, procesy, Prace Naukowe, nr 54, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, rozdz. 1.
 • Chmielarz W. (2009b), Wpływ kryzysu na ocenę jakości technologii informacyjnych, przypadek bankowości elektronicznej [w:] K. Maderak (red.), Banki Spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych i informacyjnych XXI wieku, Materiały z I Forum Technologii Banków Spółdzielczych Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2010a), Koncepcja ekspertowego systemu oceny i selekcji witryn internetowych, podrozdz. 4.2, Koncepcje zastosowań systemów ekspertowych [w:] J. Gołuchowski, B. Filipczyk (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Chmielarz W. (2010b), Methodological Aspects of the Evaluation of Individual e-Banking Services for Selected Banks in Poland, rozdz. 11 [w:] M. Pańkowska (ed.), Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments. Creating Information System Ecology, IGI Global, Business Science Reference, Hershey - New York, s. 201-216.
 • Chmielarz W. (2011), Determinanty stanu i dynamiki usług bankowości internetowej w Polsce postkryzysowej, podr. 2, rozdz. 2 pt. Wykorzystanie technologii internetowych w SWO [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 192-212.
 • Chmielarz W., Łuczak K. (2015), Usługi mobilne aplikacji bankowych dla użytkownika indywidualnego, "Przegląd Organizacji", nr 8.
 • Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M. (2011), Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Chmielarz W., Zborowski M. (2013), Conversion Method in Comparative Analysis of e-Banking Services in Poland, rozdz. 4 pt.: Information Systems and Services [w:] A. Kobyliński, A. Sobczak (eds.), Perspectives in Business Informatics Research, Lecture Notes in Business Information Processing, No. 158, Springer Verlag, Berlin- Heidelberg, s. 227-240.
 • Chmielarz W., Zborowski M. (2015), Comparative Analysis of Electronic Banking Websites in Selected Banks in Poland in 2014 [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds.), Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 5, Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Łódź, Polska, PTI Warszawa, IEEE New York, s. 1499-1505.
 • Mateos M.B., Mera A.C., Gonzales F.J., Lopez O.R. (2001), A New Web Assessment Index: Spanish Universities Analysis, "Internet Research: Electronic Application and Policy", Vol. 11(3).
 • Migdadi Y.K. (2008), Quantitative Evaluation of the Internet Banking Service Encounter's Quality: Comparative Study between Jordan and the UK Retail Banks, "Journal of Internet Banking and Commerce", Vol. 2 (13).
 • Miranda F.J., Cortes R., Barriuso C. (2006), Quantitative Evaluation of e-Banking Web Sites: An Empirical Study of Spanish Banks, "The Electronic Journal Information Systems Evaluation", Vol. 2(9), http://www.eiise.com (dostęp: marzec 2015).
 • NETB@nk (2015), Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. Drugi kwartał 2015 r. Raport, https://zbp.pl/public/repozytorium/images/wrzesien_2015/konferen cja_prasowa/Netbank_Q2_201523.09.2015.pdf (dostęp: październik 2015).
 • Rynek kont osobistych IV 2014, Raport, http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynekkont- osobistych-iv-kw-2014-3311877.html (dostęp: kwiecień 2015).
 • Sikorski M. (2013), Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Wielki J. (2012), Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • [www 1] http://bank24.blox.pl/2013/03/Bankowosc-internetowa-w-Polsce-i-Europie.html (dostęp: 10.03.2014).
 • [www 2] http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/europe/trends-and-issues-europe/ statistics-europe/internet-statistics-europe/comscore-releases-2013 (dostęp: 10.02.2015).
 • [www 3] http://www.forbes.pl/w-2015-ponad-60-proc-polakow-bedzie-mialo-smartfona, artykuly,191272,1,1.html (dostęp: 11.04.2015).
 • [www 4] http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp (dostęp: 15.12.2014).
 • [www 5] http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/12/ilu-z-nas-korzysta-zbankowosci- elektronicznej.aspx (dostęp: 2.04.2013).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3a1b876d-4002-4ccb-b905-c01711338424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.