Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 251 | 92-101

Article title

Zarządzanie kosztami działań logistycznych

Authors

Content

Title variants

EN
Logistics activity based management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesne zarządzanie wymaga pozyskania wielowymiarowej informacji kosztowej wspierającej procesy podejmowania decyzji. W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką zarządzania kosztami, zwłaszcza konieczność zmian w kierunku procesowo-zasobowego zarządzania kosztami działań logistycznych.
EN
The contemporary management requires obtaining multidimensional cost information supporting processes of making a decision. This article presents the issues related to the problems of management costs, especially necessity of changes in direction of the resource management actions logistics costs.

Year

Volume

251

Pages

92-101

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

References

  • Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Krawiec F. (2005), Transformacja firmy w nowej gospodarce, Difin, Warszawa.
  • Kuzior A., Rówińska M. (2014), Profesor Z. Messner – naukowiec, dydaktyk, wychowawca, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 77, Warszawa.
  • Materiały szkoleniowe Akademii Menedżera (2012), Warszawa.
  • Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
  • Śliwiński B. (2007), Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
  • Zieliński T.M. (2007), Odkrywanie prawdy o zyskach, Akademia Menedżera, Poznań.
  • [www 1] http://www.investingenswers.com (dostęp: 10.12.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3b00f346-822d-46cc-a0b1-a96d707761e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.