Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 349 | 26-35

Article title

Znaczenie kategorii „wolność” w odniesieniu do jednostki – ujęcie: rynek-społeczeństwo-państwo

Content

Title variants

EN
The category of freedom and its importance in relation to the market, society and the state

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany zachodzące w ostatnim okresie zarówno w kraju, jak i na świecie są tak istotne, że nasuwa się pytanie o to, jak wpływają one na pojedyncze podmioty gospodarcze. Obszarem zainteresowań autorki w niniejszym artykule będzie kwestia wolności w odniesieniu do jednostki, funkcjonującej w politycznym i gospodarczym otoczeniu. Ukazane zostanie oblicze wolności utrwalone w wybranych teoriach ekonomicznych. Opracowanie tematycznie nawiązuje do dwóch innych tekstów autorki, traktujących jednostkę jako obszar zainteresowania w kontekście analizy decyzyjnej.
EN
Recent changes in the country and in the world are so important that it raises the question of whether and how they affect single traders. In this text, the area of interest of the author will be the issue of individual freedom, functioning in a politically and economically environment. The face of freedom will be revealed in selected economic theories. The article is thematically related to two other author’s texts, which treat the individual as an area of interest in the context of decision analysis.

Year

Volume

349

Pages

26-35

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji. Zakład Mikroekonomii

References

 • Balcerowicz L. (2003), Towards a Limited State, The World Bank Group, Washington.
 • Berggren N., Jordahl H. (2003a), Does the Free Trade Really Reduce Growth? Further Testing Using the Economic Freedom Index, Working Paper 26, Uppsala Universotet, Nationalekonomiska institutinen.
 • Berggren N. (2003b), The Benefits of Economic Freedom. A Survey, „The Independent Review”, No. 2.
 • Carlsson F., Lundström S. (2002), Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects, „Public Choice”, Vol. 112, No. 3-4.
 • Chojnacka K. (2014), Racjonalność decyzji w teorii ekonomii – kilka refleksji dotyczących wyboru, „Studia Ekonomiczne”, nr 165, UE Katowice.
 • Chojnacka K. (2016), Modyfikacja i rozwój modelu homo oeconomicus w kontekście ładu zintegrowanego, a racjonalność ekonomiczna, „Miscellanea Oeconomicae”, nr 2/2016, UJK, Kielce.
 • Doucouliagos H., Ulubasoglu M. (2006), Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis, Aschool of Accounting, Economics and Finance, School Working Paper, Economic Series 4.
 • Eucken W. (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen.
 • Erhard L. (1956), Selbstverantwortliche Vorsorge für die sozialen Lebensrisiken [w:] Versicherungs – wirtschaft, Nr 1; [opublikowane nastepnie w:] Hohmann K. (1988) Ludwig Erhard – Gedanken aus fünf Jahrzehnten, Düsseldorf, Wien, New York.
 • Friedman M., Friedman R. (2006), Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec.
 • Godłów-Legiędź J. (1992), Doktryna społeczno-ekonomiczna Fridricha von Hayeka, PWN, Warszawa.
 • Gwartney J., Lawson R., Block W. (1996), Economic Freedom of the World: 1975-1995, Fraser Institute, Vancouver.
 • Hayek F.A. (2006), Konstytucja wolności, PWN, Warszawa.
 • Hobbes T. (1956), Elementy filozofii, PWN Warszawa.
 • Kwaśnicki W., Czy kryzys finansowy przyczynia się do kryzysu w naukach ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” 2009, nr 3/4.
 • Locke J. (1992), Dwa traktaty o rządzie, PWN, Warszawa.
 • Mączyńska E., Pysz P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, „Ekonomista”, nr 3.
 • Mill J.S. (1965), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Polanyi K. (2010), Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, PWN, Warszawa.
 • Reisman G. (1998), Capitalism: A Treatise on Economics, Jameson Books, Ottawa, Illinois, http://www.capitalism.net/Capitalism/CAPITALISM_Internet.pdf (data dostępu: 15.08.2017).
 • Szarzec K. (2013), Państwo w gospodarce. Studium teoretyczne – od Adama Smitha do współczesności, PWN, Warszawa.
 • [www1] http://www.heritage.org/index/book/methodology (data dostępu: 15.08.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3b714783-fe19-46b2-8de0-9843f748ad17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.