PL EN


2017 | 316 | 70-81
Article title

Penetracja importowa rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Import penetration of the markets of the new members of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza poziomu penetracji importowej rynku nowych państw członkowskich UE, tzn. państw przyjętych do UE w latach 2004-2013. Do obliczeń wykorzystano dane z bazy OECD-WTO TiVA. Analiza objęła lata 1995-2011. Uzyskane wyniki pokazują, że w latach 1995-2008 wskaźnik penetracji importowej rynku (IPR) UE-13 wzrósł z 18,6% do 25%, po czym spadł do 23,5%. W 1995 r. import zaspokajał w największym stopniu popyt na towary na Cyprze, Malcie, w Słowenii i Estonii. W 2011 r. takimi krajami były: Cypr, Słowenia i Łotwa. W 1995 r. najwyższe wartości zaobserwowano w przypadku maszyn i urządzeń oraz sprzętu transportowego, a w 2011 r. w odniesieniu do: tekstyliów, odzieży i obuwia, chemikaliów oraz maszyn (poza elektrycznymi i optycznymi).
EN
The purpose of this article is the analysis of the level of the import penetration of the markets of the new members of the EU. The data from TiVA database were used for the calculations. The analysis comprises the years 1995-2011. The results show that in the years 1995-2008 the import penetration rate (IPR) grew from 18,6% to 25%, then it decreased to 23,5%. In 1995 the imports supplied the greatest part of the demand in: Cyprus, Malta, Slovenia and Estonia. In 2011 such countries were: Cyprus, Slovenia and Latvia. In 1995 the highest levels of IPR were observed for: machines and transport equipment, in 2011 for: textiles, footwear, chemicals, machines (except electrical and optical).
Year
Volume
316
Pages
70-81
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Bank Światowy, baza danych, http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.MRCH.CD (dostęp: 30.03.2016).
 • Economic Outlook Annex Tables, OECD, http://www.oecd.org/eco/outlook/economic outlookannextables.htm (dostęp: 06.04.2016).
 • Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/globalizacja.html (dostęp: 06.04.2016).
 • Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010 (2010), OECD, Paris, http://www.oecd.org/sti/sci-tech/measuringglobalisationoecdecono micglobalisationindicators2010.htm (dostęp: 13.12.2015).
 • Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2005 (2005), OECD, Paris, http://www.oecd.org/sti/ind/measuringglobalisationoecdeconomic globalisationindicators2005.htm (dostęp: 13.12.2015).
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2001. Towards a Knowledge-Base Economy (2001), OECD, Paris, http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/ oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2001_sti_scoreboard-2001-en (dostęp: 13.12.2015).
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003 (2003), http://www.oecdilibrary. org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-score board-2003_sti_scoreboard-2003-en (dostęp: 13.12.2015).
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 (2005), http://www.oecdilibrary. org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-score board-2005_sti_scoreboard-2005-en (dostęp: 13.12.2015).
 • Radło M.J., Kowalewski O. (2008), Wpływ globalizacji na polską gospodarkę, "Materiały i Studia", nr 230, NBP.
 • Relating Trade to Domestic Production and Consumption, Appendix IV, GATT, Spec (84)24/Add. 4, 2 July 1984, https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/9224 0046.pdf (dostęp: 06.04.2016).
 • STAN Indicators - Collection of Calculation Formula, OECD 06 April 2011 www.oecd.org/sti/ind/47447210.pdf (dostęp: 07.09.2015).
 • The Princeton Encyclopedia of the World Economy (2009), K.A. Reinert, R.S. Rajan (ed.), Princeton University Press, Princeton, https://books.google.pl/ (dostęp: 08.09.2015).
 • TiVA, OECD-WTO, http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecdwtojointinitiative. htm (dostęp: 30.03.2016).
 • UNCTAD, baza danych, http://unctadstat.unctad.org/EN/ (dostęp: 30.03.2016).
 • WTO, baza danych, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (dostęp: 30.03.2016).
 • Yusuf S. (2001), Globalization and the Challenge for Developing Countries, Policy Research, "Working Paper", No. 2618, June, World Bank, Washington, http:// documents.worldbank.org/curated/en/2001/06/1346426/globalization-challengedeveloping- countries (dostęp: 06.04.2016).
 • [www1] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA2015_C1 (dostęp: 30.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3c29caeb-1d65-4995-aa5b-1d1ebed8c790
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.