Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 110-120

Article title

Koncepcja inteligentnej turystyki (smart tourism)

Authors

Content

Title variants

EN
The smart tourism concept

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie sektor turystyczny musi się dostosować do bardzo szybko zmieniającego się otoczenia i zwiększającej się konkurencyjności na rynku, który jest bezpośrednio i pośrednio powiązany z rozwojem technologicznym. Rozwój wykorzystany w przemyśle turystycznym opiera się na technologiach innowacyjnych, informatycznych oraz komunikacyjnych. Koncepcja Smart Tourism (inteligentna turystyka), która pojawiła się w ostatnich latach, jest nowym podejściem opartym na technologii oraz środowisku, którego celem jest zapewnienie turystom rozwiązań uwzględniających konkretne potrzeby związane z podróżowaniem i wykorzystywaniem dostępnej infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej. W literaturze przedmiotu istnieją różne określenia Smart Tourism, jednak nie istnieje jeszcze jedna spójna definicja. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie kwerendy literatury dotyczącej koncepcji Smart Tourism. Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu oraz analizy literatury z zakresu podejmowanej problematyki.
EN
The tourism sector must be able to adapt to a very rapidly changing environment and increasing competitiveness in a market that is directly and indirectly linked to technological development. The development used in the tourism industry is based on innovative, IT and communications technologies. The concept of Smart Tourism, which has developed in recent years, is a new approach based on technology and the environment, which aims to provide tourists solutions that take into account the specific needs of travel and the exploitation of the available tourism infrastructure. There are various definitions of Smart Tourism in the literature, but there is no common definition yet. The aim of this article is to review the literature on the concept of Smart Tourism and support the creation of a common definition that would be accessible to the public. For the purpose of this article a research and analysis of the literature on the subject has been performed.

Year

Volume

391

Pages

110-120

Physical description

Contributors

author
 • Politechnika Białostocka. Wydział Inżynierii Zarządzania. Katedra Marketingu i Turystyki

References

 • Boes K., Buhalis D., Inversini A. (2016), Smart Tourism Destinations: Ecosystems for Tourism Destination Competitiveness, „International Journal of Tourism Cities”, No. 2(2), s. 108-124.
 • Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P. (2011), Smart Cities in Europe, „Journal of Urban Technology”, No. 18(2), s. 65-82.
 • Chiappa G.D., Baggio R. (2015), Knowledge Transfer in Smart Tourism Destinations: Analyzing the Effects of a Network Structure, „Journal of Destination Marketing & Management”, No. 4(3), s. 145-150.
 • Dan P. (2017), E-Tourism, European Integration – Realities and Perspective, „Proceedings”, No. 12, s. 280-290.
 • Femenia-Serra F., Neuhofer B. (2018), Smart Tourism Experiences Conceptualisation, Key Dimensions and Research Agenda, „Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research”, No. 42, s. 129-150.
 • Gajdošík T. (2019), Smart Tourism: Concepts and Insights from Central Europe, „Czech Journal of Tourism”, No. 7(1), s. 25-44.
 • Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers E. (2007), Smart Cities. Ranking of European Medium-Sized Cities, Final Report, Centre of Regional Science, Vienna, UT.
 • Gretzel U., Reino S., Kopera S., Koo C. (2016), Smart Tourism Challenges, „Journal of Tourism”, No. 16(1), s. 41-47.
 • Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. (2015), Smart Tourism: Foundations and Developments, „Electron Markets”, No. 25, s. 179-188.
 • Guo Y., Liu H., Chai Y. (2014), The Embedding Convergence of Smart Cities and Tourism Internet of Things in China: An Advance Perspective, „Advances in Hospitality and Tourism Research”, No. 2(1), s. 54-69.
 • Huang C.D., Goo J., Nam K., Yoo C.W. (2017), Smart Tourism Technologies in Travel Planning: The Role of Exploration and Exploitation, „Information and Management”, No. 54(6), s. 757-770.
 • Khan S.M., Woo M., Nam K., Chathoth P.K. (2017), Smart City and Smart Tourism: A Case of Dubai, „Sustainability”, No. 9, s. 1-24.
 • Koo C., Shin S., Gretzel U., Hunter W.C., Chung N. (2016), Conceptualization of Smart Tourism Destination Competitiveness, „Asia Pacific Journal of Information Systems”, No. 26(4), s. 367-384.
 • Neirotti P., De Marco A., Cagliano A., Mangano G., Scorrano F. (2014), Current Trends in Smart Cities Initiatives: Some Stylised Facts, „Cities”, No. 38, s. 25-36.
 • Perfetto M.C., Vargas-Sánchez A. (2018), Towards a Smart Tourism Business Ecosystem based on Industrial Heritage: Research Perspectives from the Mining Region of Rio Tinto, „Journal of Heritage Tourism”, No. 13(6), s. 528-549.
 • Vasavda M., Padhiyar Y.J. (2016), Smart Tourism: Growth for Tomorrow, „Journal for Research”, No. 1(12), s. 55-61.
 • Yalçınkaya P., Atay L., Korkmaz H. (2018), An Evaluation on Smart Tourism, “Business Review”, No. 17(6), s. 308-315.
 • Zhang L., Li N., Liu M. (2012), On the Basic Concept of Smarter Tourism and Its Theoretical System, „Tourism Tribune”, No. 27(5), s. 66-73.
 • Zhu W., Zhang L., Li N. (2014), Challenges, Function Changing of Government and Enterprises in Chinese Smart Tourism, https://www.semanticscholar.org/paper/Challenges-%2C-Function-Changing-of-Government-and-in-Zhu-Zhang/ec72d63241f47408f9bc29c6ff1b7c66a8064d3b (dostęp: 26.02.2020).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3d1b04ac-5022-487e-bbdb-0c43a5860ac0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.