Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 337 | 122-137

Article title

Ład korporacyjny w przedsiębiorstwach logistycznych – analiza statystyczna wybranych aspektów działalności

Content

Title variants

EN
Corporate governance in logistics companies – statistical analysis of selected aspects of activity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie coraz trudniej jest rywalizować poprzez dalsze skracanie czasu realizacji transakcji lub podnoszenie poziomu obsługi logistycznej. O pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw coraz częściej decydują aspekty pozafinansowe: środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny. Celem przeprowadzonych badań jest ocena ładu korporacyjnego przedsiębiorstw logistycznych oraz ich zróżnicowanie w tym obszarze ze względu na profil działalności. Analiza statystyczna wykazuje, że w zbadanych podmiotach logistycznych poziom ładu korporacyjnego jest niższy od przeciętnego, zmierzonego dla ogółu gospodarki. Ponadto jest on zróżnicowany między grupami przedsiębiorstw logistycznych reprezentujących inne specjalizacje. W odniesieniu do zaangażowania społecznego i środowiskowego poziom ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach logistycznych prezentuje się najkorzystniej. Wynika to głównie z wymogów stawianych przez inwestorów. Niektóre aspekty są jednak nadal zaniedbywane, zwłaszcza zachowanie parytetu płci w zarządach spółek.
EN
Nowadays, it is difficult to compete by further shortening transaction time or improving service level. The non-financial factors such as ecological aspects, social involvement and corporate governance are more and more important in improving companies’ competitive position. The aim of the research is to assess the corporate governance in logistics companies and their differentiation in this field according to their profile. Statistical analysis shows that the level of corporate governance in assessed companies is comparatively lower than calculated for the sample consisted of various industries. It is also differentiated between groups of logistic companies representing other specializations. In regards to social and environmental engagement, the level of corporate governance in logistic companies is the most favorable. This is mainly due to investors’ requirements. Nevertheless, some aspects are still neglected. The main problem is providing gender parity in boards of directors.

Year

Volume

337

Pages

122-137

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Logistyki
 • Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Logistyki

References

 • Atacik M., Jarvis M. (2006), Better Corporate Governance: More Value for Everyone, “Business & Development. Discussion Papers”, No. 2.
 • Bassen A., Kovács A. (2008), Environmental, Social and Governance Key Performance Indicators from a Capital Market Perspective, “Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik”, Nr. 9, Vol. 2.
 • Claessens S., Laeven L. (2002), Financial Development, Property Rights and Growth, “Journal of Finance”, Vol. 58, No. 6.
 • Deloitte (2016), Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne, Warszawa.
 • Dziwago D. (2011), Relacje inwestorskie: ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Financial Reporting Council (2016), The UK Corporate Governance Code, London.
 • Global Reporting Initiative (2015), G4 Sustainability Reporting Guidelines, Amsterdam.
 • Li Y. (2010), The Case Analysis of the Scandal of Enron, “International Journal of Business and Management”, Vol. 5, No. 10.
 • Meral P. (2011), Tracing the Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (CSR) Activities of Logistics Sector in Turkey, “African Journal of Business Management”, Vol. 7, No. 7.
 • Monks R., Minow N. (1996), The American Corporation and the End of the Twentieth Century: Outline of Ownership Based Governance, Arthur Anderson Lecture, The Judge Institute, Cambridge.
 • MSCI (2008), Global Industry Classification Standard Methodology, S&P Indices, New York.
 • OECD (2004), OECD Principles of Corporate Governance, Paris.
 • Schleifer A., Vishny R. (1997), A Survey of Corporate Governance, “The Journal of Finance”, Vol. 52, No. 2.
 • Stabryła A. (2012), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3d5286be-8b03-4bf4-bb61-d82e417a78c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.