Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 271-284

Article title

Wybory prezydenta RP w 2010 roku w małych miastach i ich zapleczu wiejskim. Przypadki z różnych regionów Polski

Content

Title variants

EN
The 2010 presidential election in Poland in small towns and their rural hinterlands. Cases from various regions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest analiza różnic i podobieństw w wymiarze zachowań elektoralnych dotyczących struktur poparcia głównych kandydatów na Prezydenta RP w wyborach 2010 r. w małych miastach oraz na obszarach wiejskich stanowiących zaplecze tych miast. Do pomiaru tych różnic użyto miejsko-wiejskiego wskaźnika kontrastu elektoralnego. Podjęto też próbę określenia pewnych prawidłowości w występowaniu kontrastu miejsko-wiejskiego w małych miastach dwóch województw: wielkopolskiego i lubelskiego.
EN
This paper seeks to analyse differences and similarities in electoral behaviour concerning structures of support for the principal candidates in the 2010 presidential election in small towns and rural areas constituting their hinterlands. An attempt was also made to determine regularities in the urban-rural contrast for the small towns of two voivodeships: Wielkopolska and Lublin. What is notable about Lublin voivodeship is that most of its small towns had a high or an above-average electoral contrast index. What might account for the significant dissimilarity of the support structures here is its poorer developed network of towns which, however, often perform important functions of socio-economic link for the areas that surround them. In turn, the well-developed network of small towns in Wielkopolska displayed considerable electoral differences in the small-town/rural-hinterland relation. There were towns here with a very low electoral contrast index (e.g. Szamocin, Jastrowie), as well as ones with a very high one (Koźmin Wielkopolski).

Year

Volume

279

Pages

271-284

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Zakład Gospodarki Przestrzennej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Zakład Gospodarki Przestrzennej

References

 • Bartkowski J. (2003), Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Bielecka-Nawłoka K. (1962), Badania Johna Weavera nad strukturą przestrzenną rolnictwa, "Przegląd Geograficzny", nr 34(4).
 • Chojnicki Z., Czyż T. (1973), Metody taksonomii numerycznej w geografii, PWN, Warszawa.
 • Chojnicki Z. (1989), Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] A. Kukliński (red.), Współczesne problemy gospodarki przestrzennej, "Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny", nr 18.
 • Gainsborough J.F. (2001), Fenced off: The Suburbanization of American Politics, Georgetown University Press, Washington, D.C.
 • Kabath E., Sobczak D. (1999), Geografia wyborów do Sejmu RP w 1997 r., "Czasopismo Geograficzne", nr 70(1).
 • Kowalski M. (2000), Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, "Geopolitical Studies", No. 7.
 • Krzemiński P. (2009), Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005-2007 - wzory przestrzennych zróżnicowań, "Przegląd Geograficzny", nr 81(2).
 • Maesschalck F. de (2010), The Suburbanization of Political Representation in a Context of Proportional Representation: The Case of Belgium, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", No. 102(1).
 • Matykowski R., Rogacki H. (1990), Zróżnicowanie regionalne uczestnictwa w referendum z dnia 29 listopada 1987 r., "Sprawozdania Komisji Geograficzno-Geologicznej PTPN", nr 107.
 • Matykowski R., Tobolska A., Konecka B. (1995), Urbanizacja jako czynnik zachowań wyborczych i zachowania wyborcze jako przejaw urbanizacji, "Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Centra i peryferia dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze", VIII.
 • Parysek J., Adamczak Z., Grobelny R. (1991a), Regional Differences in the Results of the 1990 Presidential Election in Poland as the First Approximation to a Political Map of the Country, "Environment and Planning", A, 23.
 • Parysek J., Adamczak Z., Grobelny R. (1991b), Geografia polskich wyborów prezydenckich 1990 r., "Przegląd Geograficzny", nr 63(3-4).
 • Śleszyński P. (2007a), Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej, "Czasopismo Geograficzne", nr 78(1-2).
 • Śleszyński P. (2007b), Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć? "Przegląd Geograficzny", nr 79(1).
 • Walks R.A. (2005), City - Suburban Electoral Polarization in Great Britain, "Transactions of the Institute of British Geographers", No. 30.
 • Zarycki T. (1997), Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 23(56).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3d5a7023-e064-4d7e-b4f4-8a43b0065fb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.