PL EN


2011 | 91 | 9-18
Article title

Rolnicze choroby zawodowe oraz działania prewencyjne KRUS

Title variants
EN
AGRICULTURAL INDUSTRIAL DISEASES AND PREVENTIVE ACTION AGRICULTURAL SOCIAL INSURANCE FUND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rolnicze choroby zawodowe podlegają ubezpieczeniu w ramach społecznego ubezpieczenia rolników. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązywała KRUS do prowadzenia działalności prewencyjnej. Przyjęto wówczas założenie, iż korzystniej jest prowadzić działania prewencyjne i rehabilitacyjne niż ich nie realizować i ponosić koszty wypłaty świadczeń. W artykule poddano ocenie rolnicze choroby zawodowe i związane z nimi działania prewencyjne KRUS.
EN
Agricultural industrial diseases are submitted as part of public insurance for the farmers. The act from 20 December 1990 about the national retirement insurance of farmers, obliged the Agricultural Social Insurance Fund to conduct a preventive activity. They made assumption then that it was more favorable to conduct preventive and rehabilitation action than not to carry it out and to incur costs of the payment of benefits. In the article agricultural industrial diseases and associated with them preventive action of the Agricultural Social Insurance Fund were subjected to the evaluation.
Contributors
References
  • 1. Ustawa z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U. nr 7 z 1998 r. poz. 25, nr 106, poz. 668.
  • 2. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2010 roku, KRUS, Warszawa 2011.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-5501
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3ddf49de-fec4-41de-bc2d-0cabae93cc12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.