Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 17 | 373-384

Article title

Obrona własnych praw czy przekraczanie własnego „ja” – polemicznie o asertywności

Authors

Content

Title variants

EN
Defending one’s rights or surpassing one’s “ego” – a critical comment on assertiveness
EN
Defence of one`s own rights or transgressing of one`s own self - polemicaly about assertiveness

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The problem discussed in the article concerns nonassertive behaviour and its psychological consequences. In the next part of the paper the author presents many definitions of assertive behaviour, showing how the concept is understood by different psychologists. According to some authors, assertiveness is behaviour which is used in defence of individual’s right. Other psychologists emphasize in definition expressing feelings, attitudes, wishes and opinions in direct, decisive and honest way. There are also authors who define assertive behaviour as a right expression of any feelings, different from anxiety or a direct way of expressing thoughts, feelings and wishes in socially approved way. In the last part of the article there is a critical assessment of presented conceptions.

Contributors

author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin

References

 • Alberti R., Emmons M., (2002), Asertywność, Gdańsk: GWP.
 • Argyle M., (1999), Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa: PWN.
 • Benedykt XVI, (2006), Encyklika Deus Caritas est – O miłości chrześcijańskiej, Poznań: Pallotinum.
 • Dziewiecki M., (2002), Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka, w: J. Makselon (red.), Studia z psychologii rozwoju, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 55–76.
 • Gałdowa A., (1994), Drogi i bezdroża psychologii religii, „Znak”, 46, 2, 30–43.
 • Goleman D., (2007), Inteligencja społeczna, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Guitton J., (1965), Dziennik, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Grzesiuk L., (1979), Style komunikacji interpersonalnej, Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Kiereś B., (1999), Asertywność czy wychowanie uczuć?, „Roczniki Nauk Społecznych”, 27, 2, 97–104.
 • Kilpatrick W.K., (1997), Psychologiczne uwiedzenie. Brzemię własnego „Ja”, Poznań: W drodze.
 • Kilpatrick W.K., (2002), Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię?, Poznań: W drodze.
 • Król-Fijewska M., (1993), Stanowczo, łagodnie, bez lęku, czyli 13 wykładów o asertywności, Warszawa: INTRA.
 • Mika S., (1987), Jak modyfikować własne zachowania, Warszawa: PWN.
 • Oleś M., (1996), Koncepcja siebie u dzieci asertywnych i nieasertywnych: submisyjnych i agresywnych, „Roczniki Filozoficzne”, 4.
 • Oleś M., (1998), Asertywność u dzieci, Lublin: TN KUL.
 • Reykowski J., (1976), Nastawienia egocentryczne i nastawienia prospołeczne, w: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Warszawa: KiW, 169–234.
 • Szustrowa T., (1972), Zdolność do działania na rzecz celów pozaosobistych a niektóre własności rodzinnego treningu wychowawczego, w: J. Rejkowski (red.), Studia z psychologii osobowości, „Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii UW”, Warszawa: Wydawnictwo UW, 12–80.
 • Śliwak J., (2001), Osobowość altruistyczna, Lublin: RW KUL.
 • Vitz P.C., (2002), Psychologia jako religia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza LOGOS.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3e92ac24-4e71-46b2-8525-2c045ebcce6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.