PL EN


2018 | 363 | 62-73
Article title

Konflikty interesów w finansach przedsiębiorstwa (dyskusyjne problemy)

Content
Title variants
EN
Conflict of interest in the corporate finance (issues for discussion)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konflikty interesów stanowią ważny element funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa działającego w zmiennych warunkach otoczenia i zróżnicowanych oczekiwaniach różnych grup interesariuszy. Artykuł jest próbą włączenia się do podejmowanej w literaturze przedmiotu dyskusji na temat przesłanek i konsekwencji konfliktu interesów w finansach. Pozwala na wypełnienie luki poznawczej w zakresie obszarów i skutków konfliktu interesów w przedsiębiorstwie, ze wskazaniem społecznego i psychologicznego aspektu jego działania.
EN
Conflict of interest is an important issue for the modern enterprise which operates under the condition of the fluctuating business environment and diversified expectations of different groups of stakeholders. This paper attempts to contribute to the current conceptual debate on the premises and consequences of the conflict of interest in finance. It aims at bridging the cognitive gap related to the areas and consequences of the conflict of interest in the enterprise with regard to the social and psychological aspects of its operation.
Year
Volume
363
Pages
62-73
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych
References
 • Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • Fama E.F. (1980), Agency Problems and the Theory of the Firm, “Journal of Political Economy”, Vol. 88, No. 2, s. 288-307.
 • Flejterski S., Zioło M. (2017), Intra- i intersektorowe konflikty interesów finansowych. W poszukiwaniu wstępu do teorii, „Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. LI, nr 4, Lublin, s. 107-114.
 • Gajdka J. (2013), Bechawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia, koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Grullon G., Michaely R., Benartzi S., Thaler R.H. (2005), Dividend Changes Do Not Signal Changes in Future Profitability, “Journal of Business”, No. 5, s. 1659-1682.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics”, Vol. 3, Iss. 4, s. 305-360.
 • Komorowski J. (2011), Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Łukasik G., Błach J. (2016), Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Łukasik G., red. (2013), Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, Difin S.A., Warszawa.
 • Mamcarz K. (2012), Inwestorski marketing mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, C.H.Beck, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2014), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H.Beck, Warszawa.
 • Rychłowska-Musiał E. (2008), Koszty agencji i optymalna struktura kapitału firmy w warunkach rozdzielenia własności i kontroli, „Ekonomista”, nr 4, s. 499-520.
 • Wrońska-Bukalska E. (2016), Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3ef3707e-3584-417f-a058-ad7efa914d8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.