PL EN


2017 | 309 | 71-82
Article title

Coaching jako narzędzie wspierające proces wychowawczy dzieci realizowany przez samotnych rodziców

Authors
Content
Title variants
EN
Coaching as a tool for supporting children’s educational process implemented by lone parents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie istoty coachingu oraz możliwości jego wykorzystania dla wsparcia rodziców samotnie realizujących proces wychowawczy dzieci. Samotni rodzice obarczeni są wieloma problemami, których gama jest rozległa i którym trudno jest podołać. Coaching ma szerokie zastosowanie zarówno w sferze biznesowej, jak i osobistej. Różnorodne jego odmiany pozwalają na wykorzystanie jego narzędzi dla pomocy osobom w rozwiązaniu konkretnych, indywidualnych problemów, tym samym mogą stanowić skuteczne wsparcie dla samotnych rodziców.
EN
This article aims to bring the essence of coaching and the possibility of its use to support single parents pursuing educational process of children. Single parents are saddled with many problems whose range is extensive and where it is difficult to cope with. Coaching is widely used, both in business and personal. Various variations allow the use of its tools to help people solve specific, pro-individual problems, and thus can provide effective support for lone parents.
Year
Volume
309
Pages
71-82
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej
References
 • Bennewicz M. (2011), Coaching i mentoring w praktyce, Gruner+Jahr Polska, Warszawa.
 • Bresser F., Wilson C. (2012), Czym jest coaching? [w:] J. Passmore (red.), Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, Muza S.A., Warszawa.
 • Gallwey T.W. (1974), The Inner Game of Tennis, Random House, New York.
 • Grant A.M. (1999), Enhancing Performance through Coaching: The Promise of CBT, dokument zaprezentowany podczas I Stanowej Konferencji Australijskiego Związku Kognitywnej Terapii Behawioralnej w Sydney.
 • Kowalczyk J. (2005), Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa.
 • McLeod A. (2008), Mistrz coachingu. Podręcznik dla menadżerów, HR-owców i trenerów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Passmore J. (2012), Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, Muza S.A., Warszawa.
 • Rosinski P. (2003), Coaching across Cultures, Nicholas Brealey, London.
 • Whitmore J. (1995), Coaching for Performance, Nicholas Brealey, London.
 • Zaczyński W. (1974), Metody nauczania [w:] M. Godlewski i in. (red.), Pedagogika, Warszawa.
 • Zubrzycka-Nowak M., Rybczyńska K. (2009), Czym (nie) jest coaching? Prawdy i mity o coachingu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 • [www 1] GUS (2014), Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa, http://stat.gov.pl/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/13/1/3/warunki_zycia_rodzin_w_polsce.pdf (dostęp: 9.04.2014).
 • [www 2] Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (NSIS) (2003), dokument przygotowany przez Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej pod przewodnictwem J. Hausnera, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20Integracji%20Spolecznej.pdf (dostęp: 3.03.2014).
 • [www 3] Porczyk S., Czym jest psychoterapia, http://stanislaw.porczyk.eu/czym_jest_psychoterapia (dostęp: 3.03.2014).
 • [www 4] Majda A., Coaching rodzicielski, Publikacja nr 10045, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=10045 (dostęp: 3.03.2014).
 • [www 5] http://www.kefann.pl/?id=1&coaching=1 (dostęp: 6.03.2014).
 • [www 6] http://4grow.pl/coaching-efektywnosc-badania-warszawa (dostęp: 6.03.2014).
 • [www 7] http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm (dostęp: 6.03.2014).
 • [www 8] http://www.coachfederation.org/find-a-coach/benefits-of-coaching/%E2%80%8E (dostęp: 6.03.2014).
 • [www 9] http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,8335,samotni_rodzice_z_szansa_na_lepsze_zycie.html (dostęp: 3.08.2014).
 • [www 10] Schiffrin H., DeGaetano G., PCI Parent Coaching Pilot Projects, Summary of Results 2007, http://www.thepci.org/articles/PCI-Parent-Coaching-Pilots-Feb2007.pdf (dostęp: 2.03.2014).
 • [www 11] Binek D. (red.), Jak pracować z bezrobotnymi kobietami. Model pracy trenera zatrudnienia wspieranego, opracowanie WUP w Krakowie przygotowane w ramach projektu „ABC Gospodarki Społecznej”, http://wup-krakow.pl/o-wup/publikacje-wup-krakow-1/jak-pracowac-z-bezrobotnymi-kobietami/view (dostęp: 3.03.2014).
 • [www 12] PricewaterhouseCoopers (2009), Badanie wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, http://zmiananadobre.pl/jaka-jest-skuteczno-coachingu.html (dostęp: 6.03.2014).
 • [www 13] www.stat.gov.pl. (dostęp: 7.03.2014).
 • [www 14] http://www.cieplinski-coaching.pl/coaching/korzysci_z_coachingu (dostęp: 5.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4117effc-80e4-45d1-b954-a44fdabe588c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.