PL EN


2016 | 298 | 52-61
Article title

Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza

Content
Title variants
EN
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena ryzyka oraz efektywności inwestowania w wybranych sektorach GPW w Warszawie. Za pomocą modeli Sharpe’a i Markowitza, a także wykorzystując wybrane metody analizy portfelowej dla spółek należących do sektorów: surowce, paliwa i energia, przeprowadzono badania empiryczne. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter metodyczny, druga zawiera ważniejsze wyniki badań i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że inwestowanie w ww. sektorach daje wysokie stopy zwrotu, zatem jest atrakcyjne dla inwestora. Niezbędna jest jednak dogłębna analiza danych historycznych w celu wyboru walorów najbardziej bezpiecznych oraz zyskownych.
EN
The aim of the paper is to estimate the investment risk in selected sectors on Warsaw Stock Exchange. Using Sharpe’s, Markowitz’s model and some methods of portfolio analysis investment risk and investment efficiency were examined. In Sharpe’s model the slope of a straight line (beta coefficient) is appointed (using closing stock prices and market index). However, depending on chosen market index the values of the coefficient are different. In the article the values of estimated beta coefficients were examined and compared. The paper consists of two parts: the first is methodological one, the second presents main results and conclusions.
Year
Volume
298
Pages
52-61
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
References
  • Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-PRESS, Warszawa.
  • Dembny A. (2005), Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, CeDeWu.pl, Warszawa.
  • Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • Jóźwicki R. (2011), Strategie inwestycyjne, CeDeWu.pl, Warszawa.
  • Przekota G., Szczepańska-Przekota A. (2008), Analiza empiryczna efektywności polskiego rynku akcji, Ośrodek Analiz Statystycznych, Warszawa.
  • Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
  • [www 1] www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 10.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-432632ca-560b-4a76-9c68-6e5249094ea2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.