PL EN


2017 | 328 | 40-50
Article title

Cele udziału w targach gospodarczych z perspektywy zwiedzających

Content
Title variants
EN
The objectives of the participation in the trade fairs from the visitors perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród zwiedzających targi dóbr inwestycyjnych, organizowanych na terenie EXPO Kraków w dniach 6-7 X 2015 r. Opisano ich cele i sposoby przygotowania do udziału w targach, czynniki oddziałujące na kolejność zwiedzania stoisk oraz wskaźniki oceny rezultatów uczestnictwa w tych imprezach. Punkt wyjścia tego opracowania stanowi przegląd literatury na temat gości targowych, obejmujący charakterystykę ich postaw i zachowań w odniesieniu do targów gospodarczych. W podsumowaniu podkreślono różnice pomiędzy obrazem zwiedzających zawartym w literaturze przedmiotu a badaną zbiorowością oraz zawarto implikacje strategiczne dla wystawców, organizatorów targów i zwiedzających.
EN
The goal of this article is to present the results of the questionnaire research of visitors of the industrial trade shows organized within EXPO on 6-7 X 2015. Visitors’ objectives and ways of preparing to participation in trade fairs, the factors affecting the order of visiting the stands and the ratios of evaluation results of participation in these events are described in this article.
Year
Volume
328
Pages
40-50
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Blythe J. (1999), Visitor and Exhibitor Expectations and Outcomes at Trade Exhibitions, "Marketing Intelligence & Planning", No 17.
 • Budzanowska-Drzewiecka M., Proszowska A. (2015), Attractiveness of Job Fairs for Students as a Platform for Searching and Exchange of Information, "Jagiellonian Journal of Management", No. 1(4).
 • Dołhasz M. (2015), Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, "Logistyka", nr 2.
 • Dziadkiewicz-Ilkowska A. (2010), Targi jako narzędzie kreowania wizerunku firmy, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń.
 • Getz D. (2007), Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events, Elsevier, Oxford.
 • Gopalakrishna S., Lilien G. (1995), A Three-stage Model of Industrial Trade Show Performance, "Marketing Science", No. 14(1).
 • Gopalakrishna S., Roster C.A., Sridhar S. (2010), An Exploratory Study of Attendee Activities at a Business Trade Show, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 25(4).
 • Jaworowicz P., Jaworowicz M. (2016), Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, Difin, Warszawa.
 • Pickton D., Broderick A. (2005), Integrated Marketing Communications, Pearson Education Limited, Essex.
 • Proszowska A. (2015), Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 39 (t. 2: Zarządzanie).
 • Rinallo D., Borghini S., Golfetto F. (2010), Exploring Visitor Experiences at Trade Shows, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 25(4).
 • Siskind B. (2006), Marketing wystawienniczy, Wolters Kluwer SA, Kraków.
 • Smith T.M., Smith P.M. (1999), Distributor and End-user Trade Show Attendance Objectives: An Opportunity for Adaptive Selling, "Forest Products Journal", No. 49(1).
 • Stevens R.P. (2005), Trade Show and Event Marketing: Plan, Promote and Profit, Thomson Texere, New York.
 • Szromnik A., red. (2014), Targi w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
 • Taranko T. (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • [www 1] http://event.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/targi/7-miedzynarodowe-targi -obrobki-magazynowania-i-transportu-materialow-sypkich-i-masowych/podsumowanie -targow8bfab6.html (dostęp: 10.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-43c14a9b-cf1e-4e27-87d3-e184462675dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.