PL EN


2016 | 255 | 270-279
Article title

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym jako źródło wyzwań dla jednostek urzędowej kontroli żywności w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in external environment as a challenge for the food inspection bodies in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyjaśnienie przykładowych problemów, inicjowanych przez otoczenie zewnętrzne, z którymi powinny zmierzyć się jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności. Można powiedzieć, że cele i zadania tych jednostek się nie zmieniają w kontekście ochrony zdrowia publicznego, ale zmianie ulegają poszczególne elementy otoczenia zewnętrznego, tworząc uwarunkowania, które mają wpływ na funkcjonowanie tych jednostek. Opisane w artykule rodzaje problemów zostały zidentyfikowane w ramach projektu badawczego zrealizowanego w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce zgodnie z interpretatywnym paradygmatem nauk o organizacji i zarządzaniu. Wyniki pokazują, że głównym kontekstem istniejących wyzwań dla jednostek inspekcyjnych jest myślenie, postrzeganie i funkcjonowanie inspekcji zgodnie z biurokratycznym modelem administracji sformułowanym na początku XX w. przez Maxa Webera. Jest to główna przyczyna tego, że jednostki inspekcyjne, będące specjalnymi organami kontroli i nadzoru, nie mogą odnaleźć się w „płynnej nowoczesności”.
EN
The aim of the article is to present the results of an interpretative oriented research project conducted by the author in food inspection bodies in Poland. With the use of thirty in-depth individual interviews the author made an attempt to explore collective conception of meanings regarding organisational culture of the organisations. In this way thirty interviews have been conducted and analysed. The outcomes show that the main challenge that the bodies face is their beurocratic mentality which leads to the lack of real cooperation, problems with the trust towards – both internal and external clients. Those organizations also seem to be far too stable and reluctant to any changes, especially cultural ones. In „liquid modernity” this is a serious issue resulting in uneffectivness.
Year
Volume
255
Pages
270-279
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania
References
 • Bratko R. (2013), Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 • Hatch J.M. (2006), Organization Theory. Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, New York.
 • Hensel P., Glinka B. (2012), Urzędnicy i przedsiębiorcy. Kulturowe bariery współpracy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jendza D. (2010), Doskonalenie współdziałania jednostek inspekcyjnych warunkiem skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w Polsce [w:] M. Chrabkowski (red.), Bezpieczeństwo 2, „Zeszyty Naukowe WSAiB im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyniˮ, nr 15, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia.
 • Jendza D. (2011), Analiza przedmiotu i zakresu nadzoru jednostek inspekcyjnych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Polsce [w:] M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz. I, Wydawnictwo WSAiB, Gdynia.
 • Kostera M. (2003), Antropologia organizacji – metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polanyi M. (1997), Knowledge in Organizations, Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Smircich L., Morgan G. (1991), Leadership: The Management of Meaning, „Journal of Applied Behavioural Studies”, No. 28.
 • Smircich L. (1983), Studing Organizations as Cultures [w:] G. Morgan (ed.), Beyond Method – Strategies for Social Research, Beverly Hills-London-New Delhi.
 • Słownik Języka Polskiego PWN, wydanie elektroniczne, http://sjp.pwn.pl (dostęp: 06.03.2015).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807.
 • Weber M. (1999), Panowanie urzędników a przywództwo polityczne [w:] Z. Krasnodębski, Max Weber, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-43d39d72-9685-4a56-97c6-e4ca0492b61b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.