PL EN


2016 | 272 | 21-30
Article title

Źródła transferu technologii w regionie peryferyjnym. Przykład województwa podlaskiego

Content
Title variants
EN
The sources of technology transfer in the peripherial region. Example of podlaskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdolność do transferu technologii jest jednym ze wskaźników innowacyjności w aspekcie szybszego procesu konwergencji technologicznej. Tym samym szczególnego znaczenia nabiera stworzenie i wykorzystanie warunków do transferu technologii poprzez wzrost nakładów na B+R, rozwój infrastruktury instytucjonalnej oraz stworzenie sieci współpracy obejmującej podmioty regionalnego systemu innowacji (RSI). Zaniechanie tego typu działań, szczególnie w dobie coraz większej otwartości i liberalizacji gospodarczej, może spowolnić zmniejszanie dystansu rozwojowego Podlasia w stosunku do Polski i krajów UE. W opracowaniu przedstawiono obecny stan transferu technologii na Podlasiu oraz możliwości jego rozwoju przez stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i instytucjonalnych.
EN
Ability to technology transfer is one of the main indicators of innovation in aspect of faster technology convergence. In that case, most important is creating and utilizing technology transfer features via higher expenditures on R&D, development of institutional infrastructure and regional innovation system’s agents. The failure of the technology transfer support, particularly in the period of wider openness and liberalization could bring to a stop the process of technological convergence in Podlasie in relation to Poland and EU regions. This paper shows position of technology transfer in Podlasie and analyzes possibilities to development organizational and institutional conditions for faster technology convergence.
Year
Volume
272
Pages
21-30
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. Zakład Systemów Ekonomicznych
References
 • Amsden A.H. (1989), Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialisation, Oxford University Press, New York.
 • Archibugi D., Iammarino S. (2001), The Globalization of Technology and National Policies [w:] D. Archibugi, B. Lundvall (eds.), The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, New York.
 • Archibugi D., Lundvall B.A., eds. (2002), The Globalizing Learning Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • BDL (2015), Bank danych lokalnych, www.stat.gov.pl.
 • Chakrabarti A.K. (1973), Some Concepts of Technology Transfer: Adoption of Innovations in Organizational Context, "R&D Management", Vol. 3.
 • Foresight regionalny (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 • GUS (2014), Nauka, technika, innowacje i społeczeństwo informacyjne w Polsce, Warszawa.
 • Hobday M. (1994), Export-Led Technology Development in the Four Dragons: The Case of Electronics, "Development and Change", Vol. 25.
 • Lundquist G. (2003), A Rich Vision of Technology Transfer. Technology Value Management, "The Journal of Technology Transfer", Vol. 28, Iss. 3, s. 265-284.
 • Michie J., ed. (2003), The Handbook of Globalisation, E. Elgar, Northampton.
 • Okoń-Horodyńska E. (1998), Narodowy system innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • RSI województwa podlaskiego (2013), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 • Szpakowski J. (2000), Transfer i absorbcja postępu technicznego przez gospodarki krajów rozwijających się, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-449b968a-e69b-445b-8aad-3e76c9c2a04c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.