PL EN


2017 | 328 | 61-69
Article title

Wybrane uwarunkowania stosowania reklamy mobilnej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Selected aspects of conditions in the use of mobile advertising in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosowanie reklamy mobilnej zależy od wielu czynników. W niniejszym artykule skoncentrowano się na uwarunkowaniach, które w opinii autora mają fundamentalne znaczenie. Należą do nich: kształtowanie się wskaźnika penetracji urządzeń mobilnych, zwłaszcza smartfonów, zmiany w zachowaniach konsumentów wywołane użytkowaniem smartfonów, postawy konsumentów wobec reklamy mobilnej oraz rozwój rynku reklamy mobilnej. Niechęć wobec reklamy mobilnej stanowi istotną barierę jej stosowania, natomiast działaniem, które może ją przełamać, jest personalizacja przekazów.
EN
The use of mobile advertising in the marketing communications of enterprises depends on various factors, both internal and external. This article focuses on the conditions that in the opinion of the author are of fundamental importance. These include the formation of the penetration rate of mobile devices, especially smartphones, mobile advertising market growth, changes in consumer behavior caused by the use of smartphones and consumer attitudes towards mobile advertising. Aversion to advertising in general, including those to mobile advertising, represents a significant barrier to the use of mobile advertising. Action that can overcome this barrier is to personalizm communications.
Year
Volume
328
Pages
61-69
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
References
 • Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (2014), Wybrane uwarunkowania stosunku młodych konsumentów w Polsce do reklamy w urządzeniach mobilnych, "Marketing i Rynek", nr 4.
 • Cătoiu I., Gardan D.A. (2010), Romanian Consumer Perception Toward Mobile Marketing Campaigns, " Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica", nr 12(2).
 • Dziekoński M. (2016), Marketing 3.0 [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, WN PWN, Warszawa.
 • Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, WN PWN, Warszawa.
 • Frąckiewicz E. (2015), Ekspansja technologii mobilnych - w kierunku doskonalenia systemu dystrybucji i promocji, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Garbarski L., red. (2011), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa.
 • Konkol S. (2010), Marketing mobilny, One Press, Helion, Gliwice.
 • Mikowska M. i in. (2016), Marketing mobilny [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, WN PWN, Warszawa.
 • Mitręga M. (2013), Marketing mobilny w świetle postaw użytkowników telefonów komórkowych, "Handel Wewnętrzny", nr 3, tom III.
 • Pilarczyk B., Waśkowski Z., red. (2010), Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Wydawnictwo UE, Poznań.
 • Radziszewska A. (2015), Personalizacja w marketingu internetowym i mobilnym, "Marketing i Rynek", nr 8.
 • Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Szymoniuk B., red. (2006), Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, PWE, Warszawa.
 • Taranko T. (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2006), Komunikacja marketingowa. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, WN PWN, Warszawa.
 • [www 1] http//www.mmaglobal.com (dostęp: 30.11.2016).
 • [www 2] http://mobilesummit.pl (dostęp: 1.12.2016).
 • [www 3] http://www.marketing-news.pl (dostęp: 10.12.2016).
 • [www 4] http://www.2014.generationmobile.pl (dostęp: 10.12.2016).
 • [www 5] http://newsroom.bankofamerica.com (dostęp: 8.12.2016).
 • [www 6] http://dworzynska.com (dostęp: 18.07.2016).
 • [www 7] http://ecommercepolska.pl (dostęp: 10.02.2015).
 • [www 8] http://iab.org.pl (dostęp: 25.11.2016).
 • [www 9] http://www.infosocialmedia.pl (dostęp: 28.12.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-44aae36f-3a72-4579-99d5-78949f7848fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.