PL EN


2016 | 255 | 280-288
Article title

Upodmiotowienie pracowników jako element przewagi konkurencyjnej w organizacjach ukierunkowanych na zarządzanie relacjami

Content
Title variants
EN
Empowerment as competitive advantage factor in relationship-oriented organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę oraz podstawową charakterystykę upodmiotowienia pracowników (empowerment). Wskazano na jego znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej opartej na zarządzaniu relacjami tak z klientami, jaki i pracownikami. Cel ten zrealizowano poprzez ukazanie związków pomiędzy stosowaniem podejścia umożliwiającego pracownikom samorealizację w miejscu pracy a zwiększeniem poziomu zaangażowania i wykorzystania drzemiących w zasobach ludzkich wiedzy i umiejętności. Praktyczną ilustrację tego mechanizmu przedstawiono na przykładzie zastosowania upodmiotowienia pracowników w firmie Instalcompact Sp. z o.o.
EN
The article introduces the idea and basic characteristics of employee empowerment and highlights its role in achieving competitive advantage based on customer and employee relationship management. This goal is met by showing interdependencies between employee self-actualization and engagement unlocking potential of relationship-oriented organization. Practical illustration of this mechanism is presented upon case study of Instalcompact Ltd.
Year
Volume
255
Pages
280-288
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Marketingu Międzynarodowego
References
 • Bieniok H. (1999), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bolesta-Kukułka K. (1996), Świat organizacji [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 • Collins J. (2007), Od dobrego do wielkiego, MT Biznes, Warszawa.
 • Davis J.S. (1917), Essays in the Earlier History of American Corporations, Harvard University Press, Cambridge.
 • Deszczyński B. (2011), CRM. Strategia, system, zarządzanie zmianą. Jak uniknąć błędów i osiągnąć sukces wdrożenia, Wolter Kluwers, Warszawa
 • Deszczyński B. (2014), Zasoby relacyjne – konceptualizacja pojęcia w świetle zasobowej teorii przedsiębiorstwa, „Studia Oeconomica Posnaniensiaˮ, nr 11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Doney P.M., Cannon J.P. (1997), An Examination of Trust in Buyer-Seller Relationships, „Journal of Marketingˮ, Vol. 61, No. 2.
 • Drucker P.F. (2010), Classic Drucker, MT Biznes, Warszawa.
 • Hamel G. (2002), Leading the Revolution, Harvard Business School Press.
 • Johnson R., Redmond D. (1998), The Art of Empowerment. The Profit and Pain of Employee Involvement, Financial Times Professional Ltd., London.
 • Leleń A. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, Wydawnictwo CN-BOP Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów.
 • Leszczewska K. (2010), Kształtowanie funkcji personalnej w MSP na przykładzie województwa podlaskiego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Maynard M.T., Gilson L.L., Mathieu J.E. (2012), Empowerment–Fad or Fab? A Multilevel Review of the Past Two Decades of Research, „Journal of Managementˮ, Vol. 38, No. 4.
 • Michalik M., Mruk H. (2008), Skuteczne przywództwo źródłem przewagi konkurencyjnej [w:] H. Mruk (red.), Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, WydawnictwoAkademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Morgan R.M., Hunt Sh.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, „Journal of Marketingˮ, Vol. 58.
 • Mruk H., Stępień B. (2013), Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw, PWE Warszawa.
 • Payne A., Frow P. (2013), Strategic Customer Management, Integrating Relationship Marketing and CRM, Cambridge University Press.
 • Potoczek N. (2007), Empowerment w rozwijaniu kompetencji organizacji [w:] Tryptyk Sądecki – Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu– National-Louis University, Nowy Sącz.
 • Pyka J., Brzóska J. (2012), Zmiana modeli biznesowych współczesnych przedsiębiorstw [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jakoprzedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Smith J. (2006), Empowerment. Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników, Helion, Gliwice.
 • Stankiewicz J., Moczulska M. (2011), Wartości jako czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne do przemian we współczesnych przedsiębiorstwach, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiuˮ, nr 218.
 • Szczerba G. (2014), Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami, Helion, Gliwice.
 • Szwajca D. (2012), Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Tillmann K.J. (2005), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trimble V. (1998), Sam Walton, Dutton, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-44ccee87-c403-4e5c-9d5e-4aefc3a6ffbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.