Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 | 59-72

Article title

MUZYKA POPULARNA JAKO ŹRÓDŁO REFLEKSJI NAD DOROSŁOŚCIĄ. ALBUM THE DARK SIDE OF THE MOON GRUPY PINK FLOYD JAKO DROGA DO (Z)ROZUMIENIA ISTOTY DOROSŁOŚCI I PRZYGOTOWANIA SIĘ DO NIEJ

Content

Title variants

EN
POPULAR MUSIC AS A SOURCE OF REFLECTION ON ADULTHOOD. PINK FLOYD’S ALBUM THE DARK SIDE OF THE MOON AS A WAY TO UNDERSTAND AND PREPARE TO ADULTHOOD

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka niniejszego artykułu wpisuje się w nurt rozważań dotyczących rozumienia kultury popularnej jako obszaru uczenia się człowieka dorosłego. Przedstawione treści odnoszą się bezpośrednio do postrzegania muzyki popularnej jako źródła refleksji nad podstawową kategorią andragogiczną – dorosłością. Natomiast punktem odniesienia jest refleksja nad albumem muzycznym The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd, który jest postrzegany jako droga (jedna z dróg) do (z)rozumienia istoty dorosłości i przygotowania się do niej. Intencją przygotowanego tekstu jest nie tylko chęć podzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi wyżej wymienionej tematyki, ale przede wszystkim zainteresowanie czytelników albumem The Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd i zaproszenie ich do refleksji nad dorosłością – refleksji zainspirowanej muzyką.
EN
Subject of this paper is part of the discussion on pop culture as an area of non-formal learning of adults. The author refers directly to perception of pop music as a source of reflection on the main andragogical category – adulthood. The refer- ence point is Pink Floyd’s album The Dark Side of the Moon, presented as one of the ways to understand and prepare to adulthood. The text is intended not only to share author’s reflections regarding the above men- tioned subject but, first of all, to interest readers in the album The Dark Side of the Moon by Pink Floyd and invite them to music-inspired reflection on adulthood.

Year

Volume

1

Pages

59-72

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-44ed8263-5028-4068-8025-0e851349e266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.