PL EN


2016 | 253 | 82-93
Article title

Zawartość informacji o kapitałach w rachunkowości a jej użyteczność dla interesariuszy

Authors
Content
Title variants
EN
The contents of equity accounting and its usefulness for stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kapitały własne stanowią jedną z najważniejszych informacji finansowych dla różnych grup interesariuszy. Głównym celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie analizy porównawczej zawartości merytorycznej sprawozdania ze zmian w kapitale własnym sporządzonego według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i polskiej ustawy o rachunkowości oraz przeprowadzeniu praktycznej analizy tego sprawozdania.
Equity is one of the most important financial information for different groups of stakeholders. Indisputably accounts are a basic source of information on equity. However, the different terms used in the world, also in Poland, accounting standards allow for significantly differing presentation of information about equity. It primarily concerns the recognition and measurement of the individual components of equity. This in turn has a significant impact on the quality and usefulness of this information, especially for the most important groups of stakeholders, which are the investors. To draw attention also needs the fact that the information presented is not sufficiently precise and not sufficient.
Year
Volume
253
Pages
82-93
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości Międzynarodowej
References
 • Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, tom 1, Zrozumieć sprawozdania polskie, MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa.
 • Buk H. (2011), Wartość informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym [w:] H. Buk (red.), Zestawienie zmian w kapitale własnym według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Gmytrasiewicz M. i Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Hendriksen E.A. i Breda M.F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzywda D. (2006), Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, Zeszyty Naukowe, nr 4, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Bochnia.
 • Nowak E. (2008), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Pfaff J. (2007), Kapitały własne i ich ujęcie ewidencyjne [w:] Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa.
 • Pfaff J. (2010), Kapitały własne [w:] Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Sokół A., Owidia Sumracz A., Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochań M., Lubomska--Kalisz J. (2010), Analiza sprawozdań finansowych wybrane zagadnienia, CeDeWu,Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. 2013, poz. 233 z późn. zm.
 • Waślicki T. (2011), Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Biblioteka INFORLEX, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-45c90983-3222-4e7b-947d-04018837b5cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.