Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 282 | 46-57

Article title

Uwarunkowania finansowe działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim

Authors

Content

Title variants

EN
Financial determinants of enterprises activity on single European market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na jednolitym rynku europejskim mogą korzystać ze swobody przepływu towarów, świadczenia usług, przepływu kapitału oraz osób. Z czterema swobodami podstawowymi w sposób komplementarny łączy się swoboda przedsiębiorczości. Podstawowe swobody wspólnego rynku stoją w zgodzie z realizacją celów finansowych przedsiębiorstw. Przeprowadzone badania empiryczne mają na celu weryfikację uwarunkowań finansowych działalności przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Szczególny nacisk położono na formułowanie hierarchii celów finansowych, pozyskiwanie kapitału i kształtowanie jego struktury. Uwzględniono problem finansowania działalności ze środków unijnych oraz rozważono wpływ regulacji na jej prowadzenie.
EN
Enterprises running their activity on Single European Market may benefit from free movement of goods, freedom to provide services, free movement of capital and freedom of movement for workers. The freedom of entrepreneurship links with the four freedoms in a complementary manner. Basic freedoms support enterprises in achieving their financial goals. The research aims at verification of financial determinants influencing enterprises on Single European Market. The research considers the way the enterprises formulate financial goals hierarchy, as well as the way they gain capital and shape its structure. The problem of applying for European funds and European regulations impact on entrepreneurial activity are also taken into account.

Year

Volume

282

Pages

46-57

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych

References

 • Chapman R. (2006), Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, West Sussex.
 • Ciupek B., Famulska T., Kaczmarzyk J. (2014), Taxes Management in Corporate Financial Strategies in European Union Countries. The Case of Poland, Asia Conference on Economics & Business Research, Singapore.
 • Doliwa-Klepacki Z. (2003), Integracja europejska, Temida 2, Białystok.
 • Gorczyńska M. (2013), Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 2, s. 99-110.
 • Jankowski K. (2014), Swobody traktatowe a podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej. Harmonizacja negatywna, "Folia Iuridica Wratislaviensis", vol. 3 (1), s. 231-276.
 • Latoszek E. (2007), Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Łukasik G. (2004), Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Marszałek A. (2004), Pojęcie i istota integracji europejskiej [w:] A. Marszałek (red.), Integracja europejska, PWE, Warszawa.
 • Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zombirt J. (2009), Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-468bb9f7-fbd5-4ddf-8f82-4d8ded1467b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.