PL EN


2017 | 340 | 158-176
Article title

Wpływ liczby lokalizacji z towarem na przebieg procesu kompletacji zamówień

Content
Title variants
EN
The influence of the number of locations with the same item on the performance of the order-picking process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule sprawdzono, jaki wpływ na średnie czasy (odległości) kompletacji ma umieszczenie towarów tego samego typu w wielu lokalizacjach magazynowych. Model uwzględniający wiele lokalizacji z tym samym towarem, zaproponowany przez Danielsa, Rummela i Schantza [1998], pozwala na znalezienie najkrótszej trasy w magazynie. W artykule omówiono problemy związane z praktycznym jego wdrożeniem. Skomentowano również propozycje Dmytrowa [2013; 2015] oraz Dmytrowa i Doszynia [2015] opierające się na takim wyborze pobieranych towarów, aby zmaksymalizować sumy wag przypisywanych lokalizacjom. W badaniach przyjęto, że wszystkie lokalizacje są równie atrakcyjne i skoncentrowano się na wyznaczeniu najkrótszej trasy przy założeniu, że magazynierzy poruszają się zgodnie z jedną z dwóch najczęściej wykorzystywanych w praktyce heurystyk: S-shape i return. Sprawdzono, jak na średni czas kompletacji zamówień wpływa zwiększanie liczby lokalizacji z tym samym towarem. Obliczenia wykonano za pomocą symulacji.
EN
The paper examines how the number of locations with the same item affects the average distance covered by the picker. The model proposed by Daniels, Rummel and Schantz [1998] allows to search the shortest route. Unfortunately the problem is NP-hard. The problem of selection the location with items to be picked is treated by Dmytrów [2015] in a different way: here the three criteria are evaluated. In the paper, the one-block rectangular warehouse with S-shape and return routing is analyzed. The average distance traveled in one picking tour is counted for different storage policies. The main finding is that increasing the number of locations not always leads to the improvement of the order-picking process. The calculations were performed using simulations.
Year
Volume
340
Pages
158-176
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
References
 • Caron F., Marchet G., Perego A. (1998), Routing Policies and COI-based Storage Policies in Picker-to-part Systems, “International Journal of Production Research”, No. 36(3), s. 713-732.
 • Daniels R., Rummel J., Schantz R. (1998), A Model for Warehouse Order Picking, “European Journal of Operational Research”, No. 105(1), s. 1-17.
 • Dmytrów K. (2013), Procedura kompletacji zakładająca oczyszczanie lokalizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 31, s. 23-36.
 • Dmytrów K. (2015), Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 248, s. 17-30.
 • Dmytrów K., Doszyń M. (2015), Taksonomiczna procedura wspomagania kompletacji produktów w magazynie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 385, s. 71-80.
 • Heskett J. (1963), Cube-per-order Index-a Key to Warehouse Stock Location, “Transportation and Distribution Management”, No. 3(1), s. 27-31.
 • Jarvis J., McDowell E. (1991), Optimal Product Layout in an Order Picking Warehouse, “IIE Transactions”, No. 23(1), s. 93-102.
 • Malmborg C., Bhaskaran K. (1990), A Revised Proof of Optimality for the Cube-perorder Index Rule for Stored Item Location, “Applied Mathematical Modelling”, No. 14(2), s. 87-95.
 • Parikh P., Meller R. (2008), Selecting Between Batch and Zone Order Picking Strategies in a Distribution Center, “Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review”, No. 44(5), s. 696-719.
 • Parikh P., Meller R. (2009), Estimating Picker Blocking in Wide-aisle Order Picking Systems, “IIE Transactions”, No. 41(3), s. 232-246.
 • Ratliff H., Rosenthal A. (1983), Order-Picking in a Rectangular Warehouse: A Solvable Case of the Traveling Salesman Problem, “Operations Research”, No. 31(3), s. 507-521.
 • Roodbergen K., De Koster R. (2001), Routing Order Pickers in a Warehouse with a Middle Aisle, “European Journal of Operational Research”, No. 133(1), s. 32-43.
 • Tarczyński G. (2012), Analysis of the Impact of Storage Parameters and the Size of Orders on the Choice of the Method for Routing Order Picking, “Operations Research and Decisions”, No. 22, s. 105-120.
 • Tarczyński G. (2013), Wielokryterialna ocena procesu kompletacji towarów w magazynie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 163, s. 221-238.
 • Tarczyński G. (2015a), Estimating Order-Picking Times for Return Heuristic – Equations and Simulations, “LogForum”, No. 11(3), s. 295-303.
 • Tarczyński G. (2015b), Średnie czasy kompletacji zamówień dla heurystyki S-shape – wzory i symulacje, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 237, s. 104-116.
 • Tompkins J., White J., Bozer Y., Tanchoco J. (2010), Facilities Planning, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-46b080dd-d154-45c0-a7d3-b14a879b9a16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.