PL EN


2017 | 309 | 49-56
Article title

Poglądy Adama Smitha, Tomasza Roberta Malthusa i Davida Ricardo na kwestie ludnościowe

Content
Title variants
EN
The views of Adam Smith, Thomas Robert Malthus and David Ricardo on population issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pod wpływem przeobrażeń gospodarczych w Europie na przełomie XVIII i XIX w. doszło do poprawy warunków bytowych pracujących, co pociągnęło za sobą szybsze tempo przyrostu naturalnego. Sytuacja ta wywołała niepokój wśród klasyków myśli ekonomicznej – zwłaszcza u Malthusa i Ricardo. Według nich rozbieżności między tempem przyrostu naturalnego a poziomem produkcji żywności doprowadzą do katastrofy ekonomicznej w Europie.
EN
The economic changes in Europe at the turn of 18th and 19th centuries had a great influence on the improvement of living conditions which contributed to the higher population growth rate. That situation worried the major developers of economic thought, especially Malthus and Ricardo. According to them, the divergence between the population growth rate the level of food production would lead to an economic disaster in Europe.
Year
Volume
309
Pages
49-56
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomii
References
  • Malthus T.R. (2003), Prawo ludnościowe, De Agostini Altaya, Warszawa.
  • O’Rourke P.J. (2009), Adam Smith. Bogactwo narodów. Biografia, MUZA, Warszawa.
  • Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
  • Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu, WN PWN, Warszawa.
  • Topolski J. (2003), Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-470cc254-a442-4b0c-8754-80f859278cab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.