PL EN


2011 | 91 | 209-217
Article title

Zarządzanie relacyjne sposobem na kryzys w szkołach nauki jazdy

Title variants
EN
RELATIONAL MANAGEMENT THE WAY TO THE CRISIS IN DRIVING SCHOOLS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ukierunkowanie procesu zarządzania na relacje z klientem, rozwiązywanie problemów, szeroko rozumiana obsługa klienta, monitoring sytuacji i kontrola, będąca źródłem nowych działań naprawczych lub powtarzających działania poprzednie, jest filarem, na którym można budować konkurencyjność organizacji w trudnych czasach. W artykule przedstawiono uwarunkowania zarządzania relacjami w warunkach kryzysu na przykładzie szkół nauki jazdy.
EN
Directing the process of managing relations with the customer, solving a problem, for widely understood service of the customer, monitoring the situation and control being a source of new remedy action, or repeating previous action are a pillar, on which it is possible to build competitiveness of the organization in difficult times. In the article, relational management in conditions of the crisis in the example of driving schools is described.
Contributors
References
  • 1. Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Business, Warszawa 1999.
  • 2. http://biznes.interia.pl/news/dramat-nadchodzi-niz-demograficzny,1509280
  • 3. http://www.dobrepraktyki.silesia.org.pl/content/view/64/9/
  • 4. http://www.prawko.com.pl/aktualnosci/84-coraz-mniej-chtnych-taniej-kursypadaj- szkoy
  • 5. Klimek J. Pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw - ich rola i znaczenie, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
  • 6. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa 2004.
Notes
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-47cc462a-35ee-4697-be64-80adc9330b75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.