Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 337 | 74-84

Article title

Wymagania stawiane dostawcom w zakresie wdrażania systemowego zarządzania jakością i środowiskiem

Authors

Content

Title variants

EN
Requirements to suppliers in the field of implementation of quality management and environment system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wymagań stawianych dostawcom w zakresie wdrażania systemowego zarządzania jakością i środowiskiem. W opracowaniu tym na podstawie literatury przedmiotu, wytycznych zawartych w międzynarodowych standardach zarządzania, wytycznych dla dostawców opracowanych przez przedsiębiorstwa (będące producentami wyrobów gotowych) oraz obserwacji wynikających z praktyki gospodarczej przeanalizowano istotę tych wymagań jako podstawy oceny i rozwoju dostawców. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, iż skuteczne wdrożenie tych wymagań przyczynia się do doskonalenia jakości procesów i produktów, ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, ograniczania ryzyka mogących wystąpić zagrożeń w łańcuchach dostaw oraz do budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu pomiędzy partnerami tego łańcucha.
EN
The aim of the article is to present the requirements to suppliers in the field of implementation of quality management and environment system. The study was based on literature, the guidelines contained in international management standards, guidelines for providers developed by the companies (the producers of finished products), observation of economic practice was analyzed the essence of these requirements as the basis for evaluation and development of suppliers. The results of the analysis indicate that the effective implementation of these requirements improve the quality of processes and products, reducing negative environmental impact, reducing the risk of possible dangers in the supply chain and to build relationships based on mutual trust between the partners of this chain.

Year

Volume

337

Pages

74-84

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki

References

 • Arimura T.H., Darnall N., Ganguli R., Katayama H. (2016), The Effect of ISO 14001 on Environmental Performance: Resolving Equivocal Findings, “Journal of Environmental Management”, Vol. 166.
 • Baba H., Watanabe T., Nagaishi M., Matsumoto H. (2014), Area Business Continuity Management. A New Opportunity for Building Economic Resilience, “Procedia Economics and Finance”, Vol. 18.
 • Chavhan R., Mahajan S.K., Sarang J. (2012), Supplier Development: Theories and Practices, “Journal of Mechanical and Civil Engineering”, Vol. 3(3).
 • Ferrón-Vílchez V. (2016), Does Symbolism Benefit Environmental and Business Performance in the Adoption of ISO 14001? “Journal of Environmental Management”, Vol. 183, No. 3.
 • Fu X., Zhu Q., Sarkis J. (2012), Evaluating Green Supplier Development Programs at a Telecommunications Systems Provider, “International Journal of Production Economics”, Vol. 140, No. 1.
 • Li W.-Y., Chow P.-S., Choi T.-M., Chan H.-L. (2016), Supplier Integration, Green Sustainability Programs, and Financial Performance of Fashion Enterprises under Global Financial Crisis, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 135.
 • Lisiecka K. (2012), Zarządzanie ryzykiem − determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 10, s. 553-569.
 • Manders B., de Vries H.J., Blind K. (2016), ISO 9001 and Product Innovation: A Literature Review and Research Framework, “Technovation”, Vol. 48-49, s. 41-55.
 • Motevali Haghighi S., Torabi S.A., Ghasemi R. (2016), An Integrated Approach for Performance Evaluation in Sustainable Supply Chain Networks (with a Case Study), “Journal of Cleaner Production”, Vol. 137.
 • Nagati H., Rebolledo C. (2013), Supplier Development Efforts: The Suppliers’ Point View, “Industrial Marketing Management”, Vol. 42, No. 2.
 • Omurca S.I. (2013), An Intelligent Supplier Evaluation, Selection and Development, “Applied Soft Computing”, Vol. 13, No. 1.
 • Priede, J. (2012), Implementation of Quality Management System ISO 9001 in the World and Its Strategic Necessity, “Procedia − Social and Behavioral Sciences”, Vol. 58.
 • Sikora T. (2010), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Siva V., Gremyr I., Bergquist B., Garvare R., Zobel Th., Isaksson R. (2016), The Support of Quality Management to Sustainable Development: A Literature Review, “Journal of Cleaner Production”, Vol. 138.
 • Sumaedi S., Yarmen M. (2015), The Effectiveness of ISO 9001 Implementation in Food Manufacturing Companies: A Proposed Measurement Instrument, “Procedia Food Science”, Vol. 3.
 • Urbaniak M. (2015), Rola standardów zapewnienia jakości i systemowych narzędzi doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach sektora logistycznego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 249, s. 292-305.
 • Urbaniak M. (2015), Znaczenie narzędzi doskonalenia procesów w budowaniu relacji z dostawcami na rynku B2B, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 376, s. 389-394.
 • Wieteska G. (2016), Modele współpracy dostawca – nabywca w zakresie rozwijania zielonych produktów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 267, s. 175-187.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-47e6500a-2bcf-4897-a445-1dbaa8733e11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.