Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 330 | 7-15

Article title

Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej

Content

Title variants

EN
Determinants of satisfaction of customers using aesthetic medicine services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rynek usług medycyny estetycznej to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny w Polsce. Ze względu na specyfikę tych usług istotne staje się zidentyfikowanie elementów, które w znaczący sposób determinują satysfakcję klienta oraz wpływają na wybór podmiotu świadczącego usługi. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badania determinant satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej świadczonych w Klinice Medycyny Estetycznej dr. Sebastiana Kuczyńskiego w Poznaniu wraz z wnioskami wynikającymi z badania. Wyniki badania stanowią punkt wyjścia do dalszych pogłębionych badań i analiz, których celem będzie określenie wyróżników satysfakcji klientów usług medycyny estetycznej.
EN
The market of aesthetic medicine is one of the most dynamically developing branches of medicine in Poland. The cult of being beautiful, the increase in care for the health and the desire to stop or close the signs of aging are the main determinants of the development of aesthetic medicine. The key aspect of the quality of aesthetic medicine is customer satisfaction. Due to the specificity of the services in question, it is important to identify elements that significantly determine customer satisfaction and influence the choice of the service provider. The article presents the results of the study of the determinants of satisfaction of clients using the aesthetic medicine services provided in the Department of Medicine Sebastian Kuczynski in Poznan. The results of the study are the starting point for further in-depth studies and analyzes aimed at identifying the customer satisfaction of aesthetic medicine services.

Year

Volume

330

Pages

7-15

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Towaroznawstwa. Katedra Marketingu Produktu
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Towaroznawstwa. Katedra Marketingu Produktu

References

  • Bukowska-Piestrzyńska A. (2008), Marketing usług zdrowotnych, od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów, CeDeWu.pl, Warszawa.
  • Drapińska A. (2013), Pomiar lojalności klientów - wybrane wskaźniki, "Polityki Europejskie. Finanse i Marketing", nr 9(58), s. 12-19.
  • Dylewska-Grzelakowska J. (1999), Kosmetyka stosowana, WSiP, Warszawa.
  • Galęba A. (2011), Ocena jakości życia pacjentów przed i po wybranych zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, praca doktorska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań.
  • Kurpas D., Steciwko A. (2005), Satysfakcja pacjenta jako główny wskaźnik poziomu jakości podstawowej opieki zdrowotnej, "Przegląd Lekarski", nr 62(12), s. 1546- 1551.
  • Małecka B., Marcinkowski J.T. (2007), Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych, "Problemy Higieny Epidemiologicznej", nr 88(1), s. 17-19.
  • [www 1] http://www.biznes.newseria.pl/news/dynamiczny_rozwoj (dostęp: 25.01.2017).
  • [www 2] https://www.ollie.pl/rozwoj-rynku-medycyny-estetycznej-w-polsce (dostęp: 30.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-495e869b-56aa-40c6-a11f-015c801c978a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.