Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 8 | 1 | 46-59

Article title

Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na raz? O narzędziach kategoryzacji obrazów fotograficznych w projekcie "Niewidzialne Miasto"

Content

Title variants

EN
Watching thousand images at once. Content analysis toolkit in the photo-driven research project “The Invisible City”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Regardless of the growing popularity of visual studies, the subject of the tools for image content analysis particularly employed in the non-critical paradigms to categorize large amounts of data and allow triangulation between the qualitative and the quantitative techniques is nearly absent in Polish sociological writings. The main goal of this article is to at least partially fill this gap. The author pursues this objective through the adoption of a broad perspective for the discussion of the manner in which the coding sheet has been designed and used in a research project “The Invisible City.” Illustrating the point with the chosen example, he follows the rules in the sheet construction and operation, and also seeks them in a photographing scenario, the initial categorization of data, and sampling. Also, he analysis the aims and the consequences of a non-institutional forms of space modification in a large Polish cities and the methodological dilemmas of studying the subject with a visual means.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

46-59

Physical description

Contributors

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Poland

References

 • Berger John (2008) Sposoby widzenia. Przełożył Mariusz Bryl. Warszawa: Alatheia.
 • Britton Paul (2010) Profil mordercy. Przełożył Przemysław Kiliński. Kraków: Znak.
 • Charmaz Kathy (2009) Teoria Ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frąckowiak Maciej i in. (2010) Spacer po „Niewidzialnym Mieście”, [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: ‹http://kuratorart.pl/amm/wp-content/ uploads/2010/10/spacer-po-niewidzialnym-miescie. pdf›.
 • Grady John (2007) Advertising images as social indicators: depictions of blacks in LIFE Magazine, 1936–2000. „Visual Studies”, vol. 22, no. 3, s. 211–239.
 • Houck Max M. (2007) Forensic science. Modern methods in solving crime. Westport: Praeger.
 • Knowles Caroline, Sweetman Paul, red., (2004) Picturing the Social Landscape. Visual Methods and the Sociological Imagination. London: Routledge.
 • Konecki Krzysztof T. (2005) Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1 [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitativesociologyre-view.org /PL/archive_pl.php›.
 • Konecki Krzysztof T. (2010) Wizualna Teoria Ugruntowana. Nauczanie teorii ugruntowanej przy pomocy obrazów i analizy wizualnej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2 [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php›.
 • Krajewski Marek (2006) Niewidzialne Miasto. Analiza pozainstytucjonalnych form społecznej aktywności [w:] Marek Nowak, Michał Nowosielski, red., Czy społeczny bezruch? O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce. Poznań: Instytut Zachodni, s. 193–203.
 • Krajewski Marek (2010) Raport z analizy zdjęć zgromadzonych w bazie Niewidzialne Miasto [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: ‹http://nw2.10sa.com/wp-content/uplo-ads/2010/10/Raport-z-analizy-zdj%C4%99%C4%87- zgromadzonych-w-bazie-Niewidzialne-miasto.pdf›.
 • Krajewski Marek, Olszewski Lechosław (2008) Animator w Mieście, czyli Niewidzialne Miasto [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: ‹http://nmba¬dania.info/wp-content/uploads/2010/10/Amator-w-miescie-czyli-Niewidzialne-Miasto-2008.pdf›.
 • Kvale Steinar (2004) InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana.
 • Latour Bruno (1990) Visualisation and cognition. Drawing things together [w:] Michael Lynch, Steve Woolgar, red., Representation in Scientific Practice. Cambridge– London: The MIT Press, s. 19–68.
 • Lutz Catherine, Collins Jane L. (1993) Reading National Geographic. Chicago: University of Chicago Press.
 • Łączyńska Ewa (2008) Nie-widzialne miasto, c.d. „Obieg”, 1 grudnia 2008 [dostęp 2 listopada 2010]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.obieg.pl/ print/4610›.
 • Podgórski Michał (2008) Portrety zaginionych. Re-formatowanie społecznego doświadczania miasta. „Czas Kultury”, nr 1, s. 72–81.
 • Podgórski Michał, Rogowski Łukasz (2008) Niewidzialne Miasto [w:] Tadeusz Wieczorek, red., 7 Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń Vincenta. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka, strony nienumerowane.
 • Rose Gillian (2010) Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Przełożyła Ewa Klekot. Warszawa: PWN.
 • Suchar Charles (1997) Grounding Visual Research In Shooting Scripts. „Qualitative Sociology”, vol. 20, no. 1, s. 33–55.
 • Thorwald Jürgen (2009) Stulecie detektywów. Przełożyli Karol Bunsch i Wanda Kragen. Kraków: Znak.
 • Tufte Edward (1997) Visual Explanations: Images and Quantities. Evidence and Narrative. Ceshire: Graphic Press.
 • Wright Terence (1999) The Photography Handbook. New York: Routledge.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-49a19332-e9ce-4f34-b668-ba63d8304ee4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.