PL EN


2016 | 279 | 62-69
Article title

Współdziałanie czy współzawodnictwo małych miast i obszarów wiejskich w regionie uzdrowiskowym (przykład uzdrowisk popradzkich)

Content
Title variants
EN
Interaction or competition in small towns and rural areas in the region of the SPA (Poprad SPAs area example)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie obecnych działań oraz zapowiedzi podejmowania nowych aktywności służących rozwojowi regionu o dominującej funkcji turystycznej i uzdrowiskowej zlokalizowanego na terenie południowej Polski. W artykule przedstawiono aktualne trendy w zakresie kooperacji w skali regionalnej, zasady tworzenia i podstawowe problemy funkcjonowania specjalnych obszarów zwanych klastrami uzdrowiskowo-turystycznymi. W regionie uzdrowisk popradzkich w ostatnich latach pojawiają się zapowiedzi silniejszej współpracy na poziomie regionalnym w ramach inicjatyw klastrowych. W artykule przedstawiono dwie z nich, jak i próbę ich oceny.
EN
The aim of this article is to present the ongoing activities and announcements of new activity undertaken to develop a region with a dominant feature of tourism and spa located in the southern Polish. The article presents the current trends in the field of cooperation on a regional scale, the creation and operation of the basic problems of special areas called clusters spa and tourism. In the Region of Poprad Spas, in recent years there are previews stronger cooperation at the regional level within the cluster initiatives, the paper presents two of them, as well as their evaluation of the test. Currently, the creation of specialized clusters is not only an opportunity; but also the need and economic necessity and the emergence of new initiatives within the tourism and spas in Poland must be accompanied by greater attention from the authorities. The emergence of new clusters undeniable tourist-spa contribute to the rapid economic growth of regions in the spirit of sustainable development. The apparent depth cooperation manifested in marketing activities Poprad Valley municipalities to get the visible synergies in achieving higher profits for all cluster members need at least a few years.
Year
Volume
279
Pages
62-69
Physical description
Contributors
 • Politechnika Krakowska. Wydział Architektury. Instytut Projektowania Miast i Regionów
References
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. "Monitor Polski" z 27 kwietnia 2012 r., poz. 252.
 • Kusa R., Peszko A. (2006) Małopolski klaster turystyczny - perspektywy rozwoju w świetle badań własnych [w:] M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Dz.U. nr 167, poz. 1399.
 • Węcławowicz-Bilska E. (1990) Historyczne założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Węcławowicz-Bilska E. (2008) Uzdrowiska polskie, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Węcławowicz-Bilska E. (1998) Zdrojowiska w obrębie wpływu dużego miasta i aglomeracji, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Wójcikowski W. (2007), Środowisko przyrodnicze uzdrowisk Małopolski, "Czasopismo Techniczne Architektura", r. 104, z. 7-A.
 • Wójcikowski W. (2009), Jakość terenów leczniczych uzdrowiska jako podstawa atrakcyjności przestrzennej całej miejscowości (na przykładzie ośrodków położonych w dorzeczu Górnej Wisły), Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Wójcikowski W. (2011) Obszary strategicznej interwencji w regionie uzdrowisk popradzkich, "Czasopismo Techniczne Architektura", r. 108, z. 1-A.
 • [www 1] http://www.aktualnosciturystyczne.pl/certyfikaty-pot-2/beskidzka-5 (dostęp: 22.11.2014).
 • [www 2] http://klasterzit.pl/pl/klaster (dostęp: 22.11.2014).
 • [www 3] http://www.dts24.pl/powstanie-strefa-uzdrowiskowo-turystyczna_9569.html (dostęp: 23.11.2014).
 • [www 4] http://www.mtv24.tv/artykuly/wydarzenia/ krynica_zdrojwpisana_w_trojkat_bermudzki_ doliny_popradu_-1227.html (dostęp: 23.11.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-49f4eb78-761d-4efc-ad25-daff4f66349e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.