PL EN


2011 | 4 | 237-251
Article title

Administracyjno-prawne środki przeciwdziałania tzw. dopalaczom

Content
Title variants
EN
Administrative countermeasures against so called dopalacze (Legal Intoxicants)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dopalacze to różnego rodzaju produkty zawierające substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, a ich spożycie ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego. Artykuł ma na celu wykazanie, że jednym z ważniejszych zadań, jakie spoczywa na pracownikach organów administracji publicznej oraz pracownikach instytucji niepublicznych, jest zapewnienie szeroko rozumianej ochrony prawnej dziecka. Zaprezentowane zostały sposoby reakcji proponowane przez ustawodawstwa na problem dopalaczy. Omówiono kontrowersyjną z prawnego punktu widzenia, decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego, na podstawie której zamknięto większość obiektów prowadzących sprzedaż tzw. dopalaczy. Przedstawione zostały także możliwe rozwiązania problemu dopalaczy na gruncie prawnym.
EN
Legal Intoxicants, so called Dopalacze consist of various kinds of products that contains wide range of psychoactive substances that are not included on a banned product list as per Counteracting of Drug Addiction Act. These products are capable of causing narcotic effect comparable of those of hard drugs. This paper aims to highlight, that one of the major task of public service official as well as non government institutions is to provide broad legal protection of a child in this aspect. Presented article provide an overview of a legislation enacted to counter problem of Legal Intoxicants. The pivotal point of discussion is the decision of Central Sanitary Inspector effectively shutting down all distribution points of these Legal Intoxicants. The act very controversial from a legal standpoint. This paper is aimed to provide alternative legal solutions in regard to countering Legal Intoxicants problem.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4a496265-ae0f-4d4c-9e00-ad2efa4c7ab2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.