Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 298 | 77-91

Article title

Wpływ pozostałych elementów dochodu całkowitego na zmienność i trwałość dochodu całkowitego

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of other comprehensive income on variability and persistence of total comprehensive income

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zanalizowano wpływ pozostałych elementów dochodu całkowitego na zmienność i trwałość dochodu całkowitego. Zbadano, czy pozostałe elementy dochodu całkowitego są stosowane w celu efektywnego wygładzania dochodu całkowitego. Na podstawie próby spółek notowanych na GPW z lat 2010-2014 wykazano, że zmienność dochodu całkowitego podmiotów sprawozdawczych jest istotnie większa od zmienności wyniku finansowego netto. Świadczy to o braku efektywnego wygładzania dochodu całkowitego za pomocą pozostałych elementów dochodu całkowitego. Nie stwierdza się istotnych różnic między trwałością dochodu całkowitego a wyniku finansowego netto, co oznacza że pozostałe elementy dochodu całkowitego nie wpływają na trwałość dochodu.
EN
In the paper we analysed the influence of other comprehensive income on variability and persistence of total comprehensive income. According to the thesis, other comprehensive income ought to be naturally correlated with changes of net income, as a proxy of economic factors. We provided the evidence, that variability of total comprehensive income of companies listed on Warsaw Stock Exchange is higher than variability of net earnings. We proved that other comprehensive income is positively correlated with changes of net earnings. We rejected the hypothesis of the significant difference between the persistence of total comprehensive income and net earnings.

Year

Volume

298

Pages

77-91

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości

References

 • Aczel A.D. (2011), Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barton J., Hansen T.B., Pownall G. (2010), Which Performance Measures Do Investors Around the World Value the Most – and Why? “The Accounting Review”, Vol. 85, No. 3, s. 753-789.
 • Brayshaw R.E., Eldin A.E.K. (1989), The Smoothing Hypotheses and the Role of Exchange Differences, “Journal of Business Finance and Accounting”, Vol. 16, issue 5, s. 621-633.
 • Cahan S.F., Gronewoller P.L., Upton D.R. (2000), Value Relevance of Mandated Comprehensive Disclosures, “Journal of Business Finance and Accounting”, Vol. 27, Issue 9/10, s. 1273-1301.
 • Fasan M., Fiori G., Tiscini R. (2014), OCI Value Relevance in Continental Europe: An Examination of the Adoption of IAS 1 Revised, “Academy of Accounting and Financial Studies Journal”, Vol. 18, No. 4, s. 17-36.
 • Greenawald M.B., Sinkey J.F. (1988), Bank Loan-Loss Provisions and the Income Smoothing Hypothesis: An Empirical Analysis 1976-1984, “Journal of Financial Services Research”, No. 1, 4 Dec., s. 301-318.
 • Gul F.A., Leung S., Srinidhi B. (2002), The Effect of Investment Opportunity Set and Debt Level on Earnings-Returns Relationships and the Pricing of Discretionary Accruals, http://papers.SSRN.com/paper.taf?abstract_id=236080 (dostęp: 20.03.2015).
 • Hodgson A., Russel M. (2014), Comprehending Comprehensive Income, “Australian Accounting Review”, No. 69, Vol. 24, s. 100-110.
 • Jones D.A., Smith K.J. (2011), Comparing the Value Relevance, Predictive Value, and Persistence of Other Comprehensive Income and Special Items, “The Accounting Review”, Vol. 86, No. 6, s. 2047-2073.
 • Kabir H.M., Laswad F. (2011), Properties of Net Income and Total Comprehensive Income: New Zealand Evidence, “Accounting Research Journal”, Vol. 24, Issue 3, s. 268-289.
 • Köse Y., Gürkan S. (2014), Diğer kapsamli gelir ile işletmenin pyiasa değeri arasindaki ilişki: Borsa İslem Gören Şirketlerde Bir Araştirma, “World of Accounting Science”, Mar, Vol. 16, Issue 1, s. 21-44.
 • McNicholas M., Wilson G.P. (1988), Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad Debt, “Journal of Accounting Research”, No. 26, Supplement, s. 1-31.
 • Piosik A. (2016), Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Szychta A., de la Rosa D. (2012), Comprehensive Income Presentation under IAS 1: The Reporting Practices of the Largest Companies Listed on Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 68(124), s. 121-145.
 • Tucker J.W., Zarowin P.A. (2006), Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? “Accounting Review”, Jan, Vol. 81, Issue 1, s. 251-270.
 • Walińska E. (2014), Reklasyfikacja innych wyników całościowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 77(133), s. 141-157.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4ac098c0-ac58-43b7-a6b5-f17d824e1dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.