Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 348 | 107-128

Article title

Analiza dzielenia się wiedzą prosumentów w zakresie innowacji produktowych, marketingowych i obsługi klientów

Content

Title variants

EN
The analysis of prosumers’ knowledge sharing in the field of products innovations, marketing innovations and consumer service innovations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedsiębiorstwa XXI w. stoją przed wyzwaniem adaptacji nowych modeli biznesowych. Jednym z nich jest prosumpcja mająca na celu zaangażowanie prosumentów w dzielenie się wiedzą, którą można wykorzystać dla wsparcia przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę prosumentów w przedsiębiorstwie, w zakresie innowacji produktowych, marketingowych i poprawy obsługi konsumentów. Artykuł składa się z czterech części. Część pierwsza prezentuje teorię prosumpcji oraz charakterystykę wykorzystania wiedzy prosumentów w przedsiębiorstwie. Druga część przedstawia metodologię badania. Część trzecia prezentuje wyniki badania kwestionariuszowego. Uzyskane wyniki wskazują, że preferowane zaangażowanie prosumentów w dzielenie się wiedzą jest większe niż obecne możliwości, które prosumentom oferują przedsiębiorstwa. Ponadto obecnie w dzielenie się wiedzą częściej angażują się mężczyźni, szczególnie w zakresie innowacji produktowych. Niemniej preferencje w tym zakresie kobiet i mężczyzn są zbliżone. Artykuł wieńczy dyskusja nad wynikami badań skupiająca się na wskazaniu biznesowo użytecznych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Ponadto wskazano ograniczenia prowadzonego badania oraz postulowane kierunki dalszych badań nad biznesowymi możliwościami wykorzystania prosumpcji.
EN
Enterprises of XXI century must face a challenge of new business models’ adoption. One of them is prosumption which refer, on the one hand, to prosumers (active consumers) engagement in knowledge sharing process, and, on the other, to improving access to prosumers’ knowledge for enterprises. The purpose of the paper is indicating how enterprises can use prosumers knowledge in their business practice, especially in the field of product, marketing, as well as consumer service innovations. The paper consists of four parts. The first part presents prosumption and knowledge sharing theory and discusses how companies can use prosumers knowledge. The second part presents a methodology of conducted research. The third part presents the results of research. The reported outcomes are the result of a questionnaire survey that yielded responses from 388 Polish prosumers. The results indicate prosumers’ opinions of undertaken and preferred activities in the field of knowledge sharing, as well as reveal important differences between prosumers’ genders. As a result, the fourth part presents practical conclusions and recommendations regarding the use of prosumption in the enterprises for product, marketing, and consumer service innovations.

Year

Volume

348

Pages

107-128

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej

References

 • Aghamirian B., Dorri B., Aghamirian B. (2013), Effects of Customer Knowledge Management’s Eight Factors in E-commerce, “Management Science and Engineering”, 7(4), s. 1-11, doi: http://dx.doi.org/10.3968/3945.
 • Badzińska E. (2011), Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Barelka A.J., Jeyaraj A., Walinski R.G. (2013), Content Acceptance Model and New Media Technologies, “Journal of Computer Information Systems”, 53(3), s. 56-64.
 • Baruk A.I., Iwanicka A. (2016), Aktywność prosumpcyjna polskich nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych, „Handel Wewnętrzny”, 3, s. 37-49.
 • Bayus L.B. (2013), Crowdsourcing New Product Ideas over Time: An Analysis of the Dell IdeaStorm Community, “Management Science”, 59(1), s. 226-244, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1120.1599.
 • Boni M. (2011), Młodzi 2011, http://zds.kprm.gov.pl/mlodzi-2011 (dostęp: 15.12.2013).
 • Brabham D.C. (2012), Motivations for Participation in a Crowdsourcing Application to Improve Public Engagement in Transit Planning, “Journal of Applied Communication Research”, 40(3), s. 307-328.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Cui A.S., Wu F. (2015), Utilizing Customer Knowledge in Innovation: Antecedents and Impact of Customer Involvement on New Product Performance, “Journal of the Academy of Marketing Science”, s. 1-23, doi: 10.1007/s11747-015-0433-x.
 • Eisenbardt M. (2017), Prosument jako innowator produktów i usług finansowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów”, 73(2), H. Buk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 81-92.
 • Ferguson J.E., Cummings S. (2008), Knowledge Management in Practice: The Case of International Development [w:] A. Koohang, K. Harman, J. Britz (eds.), Knowledge Management: Research and Application, Informing Science, Santa Rosa.
 • García-Álvarez M.T. (2015), Analysis of the Effects of ICTs in Knowledge Management and Innovation: The Case of Zara Group, “Computers in Human Behavior”, 51, s. 994-1002, doi: 10.1016/j.chb.2014.10.007.
 • Hinton P. (2004), Statistics Explained: A Guide for Social Science Students, Routledge, New York.
 • Howe J. (2009). Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Three Rivers, New York.
 • Jelonek D. (2013), The Innovative Potential of Prosumption and the Results of Enterprises, 7th Conference on Performance Measurement and Management Control, 18-20 September 2013, Barcelona, Spain.
 • Jurgenson N., Ritzer G. (2009), Efficiency, Effectiveness, and Web 2.0 [w:] S. Kleinman (ed.), The Culture of Efficiency, Peter Lang Publishing, New York, s. 51-67.
 • Kufel J., Mruk H. (1998), Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Ochrona prawna konsumenta w uregulowaniach publicznoprawnych”, 263, seria I, J. Kufel (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 7-22.
 • Martucci I., de Felice A., Schirone D. (2012), Knowledge Exchange between IKEA and Suppliers Through Social and Environmental Strategy, European Conference on Knowledge Management, Academic Conferences International Limited, Kidmore End, s. 699-707.
 • Matschke Ch., Moskaliuk J., Cress U. (2012), Knowledge Exchange Using Web 2.0 Technologies in NGOs, “Journal of Knowledge Management”, 1(16), s. 159-176.
 • McNamee R.C., Schoch N., Oelschlaeger P., Huskey L. (2010), Collaboration Continuum Cultural and Technological Enablers of Knowledge Exchange, “Research Technology Management”, 53(6), s. 54-57.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Rayna T., Striukova L. (2016), Involving Consumers: The Role of Digital Technologies in Promoting ‘Prosumption’ and User Innovation, “Journal of the Knowledge Economy”, Open Access, s. 1-20, doi: 10.1007/s13132-016-0390-8.
 • Rouse A. (2010), A Preliminary Taxonomy of Crowdsourcing, “ACIS 2010 Proceedings”, Paper 76, http://aisel.aisnet.org/acis2010/76.
 • Slot M. (2011), Web Roles Re-examined: Exploring User Roles in the Media Environment [w:] J. Pierson, E. Mante-Meijer, E. Loos (eds.), Participation in Broadband Society: New Media Technologies and User Empowerment, 6, Peter Lang AG Publisher, s. 143-161.
 • Subashini R., Rita S., Vivek M. (2012), The Role of ICTs in Knowledge Management (KM) for Organizational Effectiveness, “Communications in Computer and Information Science” (CCIS), 270, s. 542-549, doi: 10.1007/978-3-642-29216-359.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia, WAiP, Warszawa.
 • Tsai W., Tsai M., Li S., Lin C. (2012), Harmonizing Firms’ Knowledge and Strategies with Organizational Capabilities, “Journal of Computer Information Systems”, 1(53), s. 23-32.
 • Wasko M.M., Faraj S. (2005), Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice, “MIS Quarterly”, s. 35-57.
 • Wiechoczek J. (2016), Creating Value for Customer in Business Networks of High-tech Goods Manufacturers, “Journal of Economics and Management”, 23(1), s. 76-90, http://www.ue.katowice.pl/en/units/journal-of-economics-and-management/journal-issues.html.
 • Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to Prosume: Toward a Theory of Consumers as Co-creators of Value, “Journal of the Academy of Marketing Science”, 36, s. 109-122.
 • Yuan D., Lin Z., Zhuo R. (2016), What Drives Consumer Knowledge Sharing in Online Travel Communities?: Personal Attributes or e-service Factors? “Computers in Human Behavior”, 63, s. 68-74.
 • Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE. Warszawa.
 • Zhao Y., Zhu Q. (2014), Evaluation on Crowdsourcing Research: Current Status and Future Direction, “Information Systems Frontiers”, 16(3), s. 417-434, https://doi.org/10.1007/s10796-012-9350-4.
 • Ziemba E. (2013), Conceptual Model of Information Technology Support for Prosumption, „Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance”, V. Ribiere, L. Worasinchai (eds.), Bangkok University, Bangkok, s. 355-363.
 • Ziemba E., Eisenbardt M. (2014), Prosumers’ Eagerness for Knowledge Sharing with Enterprises – A Polish Study, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, 2(1), s. 40-58.
 • Ziemba E., Eisenbardt M. (2015), Prosumers’ Participation in Business Processes, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, 3(1), s. 114-127.
 • Ziemba E., Eisenbardt M. (2016), Incentives Encouraging Prosumers to Knowledge Sharing − Framework Based on Polish Study, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, 4(2), s. 40-58.
 • Ziemba E., Eisenbardt M., Mullins R. (2016), Information and Communication Technologies for Supporting Prosumers’ Knowledge Sharing – Evidence from Poland and United Kingdom, “Proceeding of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems”, Politechnika Gdańska, s. 1273-1282, https://fedcsis.org/ proceedings/2016/pliks/285.pdf, doi: 10.15439/2016F285.
 • Ziemba E., Eisenbardt M., Mullins R. (2017), Use of Information and Communication Technologies for Knowledge Sharing by Polish and UK-Based Prosumers [w:] E. Ziemba (ed.), “Information Technology for Management: New Ideas and Real Solutions”, 277, Seria Lecture Notes in Business Information Processing, Springer Verlag, s. 49-73.
 • Ziemba E., Eisenbardt M., Mullins R., Grabara D. (2017), Investigating Incentives Encouraged and Would Encourage Polish and UK-based Prosumers to Engage in Knowledge Sharing, “Online Journal of Applied Knowledge Management”, w druku.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4af05389-c4eb-465d-8f20-c0e1a9895d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.