Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 352 | 223-232

Article title

Substytucja walutowa we współczesnym międzynarodowym systemie walutowym

Content

Title variants

EN
Currency substitution in the contemporary international monetary system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Substytucja walutowa stanowi jedną z cech charakteryzujących współczesny międzynarodowy system walutowy. W artykule przedstawiono charakter i zakres tego zjawiska, a także jego przyczyny oraz skutki. Wśród przyczyn wskazano przede wszystkim na wysoki i nieprzewidywalny poziom inflacji, niską wiarygodność władz monetarnych, brak stabilności gospodarczej oraz silne powiązania gospodarcze z krajem emitującym daną walutę obcą. Wśród korzyści substytucji walutowej szczególną uwagę zwrócono na spadek kosztów transakcyjnych, stabilizację poziomu cen oraz zmniejszenie ryzyka kryzysu walutowego. Wśród kosztów substytucji walutowej wskazano natomiast na brak niezależnej polityki kursowej, brak niezależnej polityki pieniężnej, utratę wpływów z tytułu tzw. renty senioralnej oraz brak krajowego pożyczkodawcy ostatniej instancji.
EN
Currency substitution remains a significant feature of the contemporary international monetary system. In the article author analyses the nature and scope as well as the causes and implication of both official and unofficial currency substitution. The most significant causes of the currency substitution are high and unpredicted inflation, low credibility of monetary authorities and lack of political and economic stability. Among the advantages of currency substitution the author points to reduction of transaction costs related to exchange of currencies, stabilization of inflation, enhanced macroeconomic stability as well as lower risk of currency crisis. The most significant costs of currency substitution are the lack of independent foreign exchange policy, lack of independent monetary policy, the loss of revenue resulting from seigniorage and the loss of the lender of last resort.

Year

Volume

352

Pages

223-232

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Ekonomii Międzynarodowej

References

 • Bilski J. (2011), Dolaryzacja w gospodarce światowej – przyczyny, rodzaje, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 179, s. 19-32.
 • Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa.
 • Bonga W., Dhoro N. (2015), Currency Substitution, Dollarisation and Possibility of De-Dollarisation in Zimbabwe, “IOSR Journal of Economics and Finance”, Vol. 6(1), s. 30-38.
 • Bożyk P., Misala J. (2003), Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Chrabonszczewska E., Kalicki K. (1996), Teoria i polityka kursu walutowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • COFER (2016), Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, IMF, Washington, DC.
 • Cohen B. (2000), Dollarization: Pros and Cons, Paper prepared for the workshop “Dollars, Democracy and Trade: External Influences on Economic Integration in the Americas” May 18, Los Angeles, CA.
 • Copeland L. (2005), Exchange Rates and International Finance, Pearson Education, London.
 • IMF (2016), Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Washington, DC.
 • Młodkowski P. (2007), Pozaeuropejskie unie monetarne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Skiba P. (2007), Dolaryzacja jako alternatywny system kursu walutowego dla krajów rozwijających się. Przypadek Ekwadoru, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 22, s. 248-270.
 • Walerysiak G. (2015), Zjawisko dolaryzacji w systemach walutowych krajów rozwijających się, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4, s. 68-86.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4b0f937c-e7b5-4226-8df7-6d5bec0d070f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.