Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 324 | 192-205

Article title

Inwestycje zagraniczne w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce: obecna sytuacja i wyzwania

Content

Title variants

EN
Foreign investments in business service sector in Poland – current situation and challenges

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera analizę stanu i dynamiki rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce – obecnie najszybciej rozwijającego się sektora w Polsce, zatrudniającego ponad 150 tys. osób. Autorka skupia się na analizie przedsiębiorstw finansowanych kapitałem zagranicznych, w większości poprzez zjawisko offshoringu usług, który jest odmianą zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Analizie poddana zostaje obecna sytuacja Polski jako kraju stosującego politykę przyciąga zagranicznych inwestycji bezpośrednich i jej atrakcyjność na arenie światowej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o metody statystyczne i ekonometryczne oraz krytyczną analizę dostępnej literatury. Podjęta zostaje również próba oceny potencjalnych ujemnych skutków offshoringu w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu i wyzwań, z którymi być może przyjdzie zmierzyć się w przyszłości Polsce.
EN
The article contains the analysis of rise and development of business service sector in Poland – currently the quickest developing sector in Poland, hiring 150 thousand of people. Author focus on analyse of enterprises financed by foreign capital, mostly by offshoring of services, which is kind of foreign direct investments. Current situation of Poland and its attractiveness comparing to rest of the world has been analysed. Attempt was made to assessment of negative impacts of offshoring in business service sector and challenges that can possibly occur in the future for Poland has been indicated.

Year

Volume

324

Pages

192-205

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

 • 2014 Tholons Top 100 Outsourcing Destinations: Rankings, http://www.tholons.com/nl_pdf/Whitepaper_December_2013.pdf (dostęp: 8.06.2016).
 • Blinder A. (2005), Fear of Offshoring, CEPS Working Paper, No. 119.
 • Doktór W. (2015), Rynek kompleksowych usług finansowych w Polsce, „Outsourcing and More”, s. 17-21.
 • EY (2014), Europe 2014. Back in the Game, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-2014-european-attractiveness-survey/$FILE/EY-2014-european-attractivenesssurvey.pdf (dostęp: 10.06.2016).
 • van Gorp D., Jagersma P.K., Ike’e M. (2006), Offshoring in the Service Sector. A European Perspective, NRG Working Paper, No. 06-06.
 • Huczek M. (2008), Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas”, nr 2, s. 9-29.
 • Kearney A.T. (2016), Global Services Location Index.
 • KPMG (2009), Poland as the Destination for Shared Service Centers, http://www.aspire.org.pl/wp-content/uploads/Poland_as_The_Destination_for_Shared_Services_Centers.pdf (dostęp: 5.06.2016).
 • Mankiw N.G., Swagel P. (2006), The Politics and Economics of Offshore Outsourcing, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 53, Iss. 5, s. 1027-1056.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (2003), Przegląd. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach, http://www.oecd.org/bookshop/ (dostęp: 2.06.2016).
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Hays (2015), 10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=24480 (dostęp: 29.05.2016).
 • Skórska A. (2011), Offshoring usług biznesowych – wyzwania dla rynku pracy, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 90, s. 147-154.
 • Urry J. (2015), Offshoring, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woś R. (2013), Ciemna strona inwestycji zagranicznych, „Dziennik Gazeta Prawna”, 29.11.2013.
 • Woś R. (2015), Druga natura kapitalizmu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 27.03.2015.
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL (2015), Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015, http://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=25102 (dostęp: 29.05.2016).
 • [www 1] https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/obcym-placimyswoim-zalujemy/ (dostęp: 23.04.2017).
 • [www 2] http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse (dostęp 23.04.2017).
 • [www 3] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarobki-w-Polsce-i-Unii-na-co-stac-Kowalskiego-a-na-co-Mullera-3192213.html (dostęp: 8.06.2016).
 • [www 4] http://wynagrodzenia.pl/gus/dane-roczne (dostęp: 8.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4b184012-ccd1-48ac-9cf5-bab7b5a73b05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.