PL EN


2013 | 3-4(92-93) | 101-112
Article title

Racjonalizacja kosztów pracy przez uelastycznienie zatrudnienia i czasu pracy. Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Labor Cost Rationalization through Increased Employment and Work–time Flexibility: Opportunities and Threats to Small and Medium Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present possibilities for reducing labor costs using flexible forms of employment and work organization in small and medium enterprises in Poland. The tax burden levied on labor in Poland—social security contributions and income tax—though slightly below the average for OECD countries, is a major impediment facing businesses of the SME sector in the conduct of their business subject to current economic conditions. The analysis revealed that the use of unconventional forms of employment increases the impact an employer can have on labor costs with respect to attracting, maintaining, and using personnel, and may prove a good way to reduce the cost of business when due attention is paid to the morale of employees.
Year
Issue
Pages
101-112
Physical description
Contributors
 • Universitas Nicolai Copernici, Toruń, Poland
References
 • Bednarski M. (2012a), Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, Polityka Społeczna, nr 9.
 • Bednarski M. (2012b), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, w Bednarski M., Frieske K.W. (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce.
 • Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, IPiSS.
 • Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Culepa M, Sikora B, Sadlik R. (2012), Sposoby na zmniejszenie kosztów zatrudnienia, Serwis Prawno-Pracowniczy, nr 24.
 • Drela K., Sokół A. (2011), Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać pracowników, Warszawa,CeDeWu.
 • GUS (2009), Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., Warszawa.
 • Hajn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 • Jacukowicz Z. (2006), Koszt indywidualnych wynagrodzeń a szara strefa płac, Polityka Społeczna, nr 8.
 • Kwiatkowski E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy, w Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa, IPiSS.
 • Małkowska D., Jacewicz A. (2012), Kadry i płace 2012, Gdańsk, ODDK.
 • Moszyński M. (2004), Nietypowe formy zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, Toruń, TNOiK.
 • Oczki J. ( 2012), System emerytalny w Polsce a zatrudnienie w nietypowych formach, w Bednarski M., Frieske K.W. (red), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa, IPiSS.
 • OECD (2012), Taxing wages 2011, OECD Publishing, dostęp 14 lutego 2013, <http://dx.doi.org/10.1787/tax_wages-2011-en>.
 • Rotkiewicz M. (2009), Optymalizacja kosztów pracy, Warszawa, C.H. Beck.
 • Stroińska E. (2012), Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną, Warszawa, Poltext.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-4b536339-8c74-49ab-b006-b5fd0f47f151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.