Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 306 | 81-96

Article title

Centra transferu technologii w Polsce. Analiza, bariery i perspektywy rozwoju

Authors

Content

Title variants

EN
Centers for technology transfer in Poland. Analysis, barriers and prospects for development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono istotę centrum transferu technologii. Zdiagnozowano obecny stan oraz dokonano analizy tendencji zmian centrum transferu technologii na przestrzeni kilkunastu lat w Polsce. Przedstawiono bariery rozwoju centrum transferu technologii w Polsce, a w ostatniej części – przyszłe plany i perspektywy rozwojowe centrów transferu technologii w Polsce w XXI w.
EN
The article presents the essence of the Center for Technology Transfer (CTT). It diagnoses the current state and analyzes the tendency in the changes in Poland concerning CTTs during the last decade. Barriers for CTTs’ development in Poland have been presented with the final part of the article being devoted to plans for the future and the prospects for CTTs’ development in Poland in the 21st century.

Year

Volume

306

Pages

81-96

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

References

 • Bąkowski A. (2012), Centra Transferu Technologii [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • Bąkowski A. (2015), Centra Transferu Technologii [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, SOOIPP, Poznań-Warszawa.
 • Bąkowski A., Mażewska M., red. (2014), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014, PARP, Poznań-Warszawa.
 • Dees S., Szontagh K. (2011), Knowledge Service Supplies and Business Marketing Tasks of Higher Education Institutions, “Regional and Business Studies”, No. 3(1), s. 89-102.
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny (2005), Technology Transfer Accelerator (TTA), Final report, http://www.eif.org/attachments/venture/resources/TTA_FinalReport__Sept-Oct2005.pdf. (dostęp: 30.08.2013).
 • Matusiak K.B. (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, PARP, Łódź-Warszawa.
 • Matusiak K.B. (2010a), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (2010b), Centrum Transferu Technologii [w:] K.B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości. Raport 2010, PARP, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (2011), Centra Transferu Technologii [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Mażewska M. (2015), Infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, SOOIPP, Poznań-Warszawa.
 • Santarek K., red. (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu: tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, art. 86.
 • Wissema J.G. (2005), Technostarterzy: dlaczego i jak? PARP, Warszawa.
 • [www 1] http://www.parp.gov.pl/ (dostęp: 16.09.2015).
 • [www 2] http://www.sooipp.org.pl/ (dostęp: 08.09.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4b7da3dd-73ca-4049-ab3b-7ded16a4d89b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.