Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 303 | 134-151

Article title

Wykorzystanie koncepcji stylu życia w typologii młodych konsumentów

Authors

Content

Title variants

EN
Use of the lifestyle concept in the typology of young consumers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest ocena możliwości dokonywania typologii rynku młodych konsumentów na podstawie kryterium stylu życia i koncepcji AIO (zainteresowania, aktywności, opinie). Wykorzystana dwustopniowa analiza skupień pozwoliła wyodrębnić i scharakteryzować trzy typy młodzieży: „aktywnych i towarzyskich”, „sportowców” oraz „młodych wyobcowanych”. Istniejące między nimi różnice decydują o ich zachowaniach na rynku, stosunku do działań marketingowych oraz możliwościach i zwyczajach zakupowych.
EN
The aim of the study is to evaluate the possibility of creating a typology of the young consumers’ market on the basis of the lifestyle and AIO concept (activities, interests and opinions). The two-step cluster analysis made it possible to extract and characterize three types of youth: active and social, athletes and young alienated. The observed differences between them are not only determined by their activities, interests and opinions, but they also reflect their behavior in the market with respect to marketing activities responsiveness as well as shopping capabilities and habits.

Year

Volume

303

Pages

134-151

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Badań Konsumpcji

References

 • Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Burnett J.J. (1981), Psychographic and Demographic Characteristics of Blood Donors, "Journal of Consumer Research", No. 8(1), s. 62-66.
 • Bylok F. (2005), Konsumpcja i jej przemiany w okresie transformacji, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Cebula M. (2016), Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej, "Marketing i Zarządzanie", nr 3(44), s. 117-124.
 • Chih-Yen H., Ching-Sung L., Yu-Sui H. (2011), A Study on Wine Consumer Behavior to Lifestyles and Product Attributes, "Marketing Review" (Xing Xiao Ping Lun), No. 8(2), s. 199-224.
 • Cosmas C. (1982), Life-styles and Consumption Patterns, "Journal of Consumer Research", Vol. 8, No. 4, s. 453-455.
 • Duliniec E. (1986), Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa, SGPiS, Warszawa.
 • Fatyga B. (2012), Rzeczy i ich miejsce w konsumpcyjnym stylu życia, Antropologia Współczesności. Animacja Działań Lokalnych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://www.antropologia.isns.uw. edu.pl/?page_id=620 (dostęp: 5.09.2016).
 • Foxall G.R., Goldsmith R. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa.
 • Gajewski S. (1994), Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gutman J., Mills M.K. (1982), Fashion Lifestyle, Self-concept, Shopping Orientation and Store Patronage: An Integrative Analysis, " Journal of Retailing", Vol. LVIII, No. 2, s. 64-86.
 • Hoyer W.D., MacInnis D.J. (1997), Consumer Behavior, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Hyun-Joo L., Heejin L., Jolly L., Jieun L. (2009), Consumer Lifestyles and Adoption of High-Technology Products: A Case of South Korea, "Journal Of International Consumer Marketing", No. 21(2), s. 153-167.
 • Jagiełło J. (1999), Młodzi w grupach. Segmentacja rynku dzieci i młodzieży, "Handel", No. 3.
 • Kacprzak-Choińska A. (2011), Segmenting the Polish Teenager Market by Sociocultural Variables, "Journal Of Customer Behaviour", No. 10(2), s. 161-180.
 • Lastovicka J.L., Murry J.P. Jr., Joachimsthaler E.A. (1990), Evaluating the Measurement Validity of Lifestyle Typologies with Qualitative Measures and Multiplicative Factoring, "Journal of Marketing Research", No. 27(1), s. 11-23.
 • Lin E. (2012), Starbucks as the Third Place: Glimpses into Taiwan's Consumer Culture and Lifestyles, "Journal Of International Consumer Marketing", No. 24(1/2), s. 119-128.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2010), Pasażer z tylnego siedzeniaMedia, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Łośgraf, Warszawa.
 • Lynn K.R., Sharon B.E., Homer P. (1986), Alternative Measurement Approaches to Consumer Values: The List of Values (LOV) and Values and Life Style (VALS), "Journal of Consumer Research", No. 13(3), s. 405-409.
 • Moses E. (2000), The $100 Billion Allowance. Accessing the Global Teen Market, John Wiley&Sons, San Francisco.
 • Novak T., MacEvoy B. (1990), On Comparing Alternative Segmentation Schemes: The List of Values (LOV) and Values and Life Styles (VALS), "Journal of Consumer Research", No. 17(1), s. 105-109.
 • Otte G. (2005), Entwicklung und Test einer integrativen Typologie der Lebensführung für die Bundesrepublik Deutschland/Construction and Test of an Integrative Lifestyle- Typology for Germany, Zeitschrift für Soziologie, Vol. 34, Iss. 6, Stuttgart, s. 442-467.
 • Raymore L.A., Barber B.L., Eccles J.S. (2001), Leaving Home, Attending College, Partnership and Parenthood: The Role of Life Transition Events in Leisure Pattern Stability from Adolescence to Young Adulthood, "Journal of Youth and Adolescence", Vol. 30(2), s. 197-223.
 • Solomon R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Staszyńska K., Wyrzykowska I. (2003), Młodzi konsumenci w Polsce: w kierunku typologii. Materiały konferencyjne Młody konsument w Europie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Wells W.D., Prensky D. (1996), Consumer Behavior, John Wiley&Sons, New York.
 • Wójcik P. (2010), Segmentacja psychograficzna polskich konsumentów 2010, StatSoft, http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/Segmentacja_psychograficzna_polskic h_konsumentow.pdf (dostęp: 15.05.2016).
 • [www 1] www.IBM Knowledge Center, http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ pl/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_twostep_main.html (dostęp: 10.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4ba2104f-1ad8-40fa-abd2-607e876eebc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.