Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 204-213

Article title

Proces suburbanizacji na przykładzie miasta Bielsko-Biała i wybranych gmin powiatu bielskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Process of suburbanization on an example bielsko-biała and selected municipalities district Bielsko

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poddano analizie proces suburbanizacji na przykładzie miasta Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego. Coraz częstszym kierunkiem migracji są tereny gmin wiejskich, nie tylko jako przejaw preferencji opartej na modzie, ale również na racjonalności ekonomicznej i lepszej jakości przestrzeni. Przyczynia się do tego wzrost podaży gruntów w atrakcyjnych gminach podmiejskich, co związane jest z przekształcaniem terenów rolnych w budowlane poprzez uchwalanie planów miejscowych z przeznaczeniem gruntów rolnych pod zabudowę, bez określania koncepcji urbanistycznych dla nowych stref zabudowy. Jedną z przyczyn suburbanizacji jest więc sytuacja na rynku nieruchomości gruntowych.
EN
The article analyzes the process of suburbanization on the example of the city of Bielsko- Biała and Bielsko District. Areas of rural boroughs are frequent direction of the migration, not only as an expression of preference based on fashionable, but also on economic rationality and better quality space. Contributes to the increase in the supply of land in attractive suburban communities, which is related to the transformation of agricultural land in the building by adopting local plans for use of agricultural land for development, without specifying the concept of urban areas for new development. One of the reasons it is so suburbanization situation in the real estate market.

Year

Volume

279

Pages

204-213

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomiczny. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

References

 • Anas A., Arnot R., Small K.A. (1998), Urban Spatial Structure, "Journal of Economic Literature", Vol. 34.
 • Burgess E.W. (2006), Location and Land Use, Chicago.
 • Harvey J. (1992), Urban Land Economics, Macmillan, London.
 • Hohenberg P.M., Lees L.H. (1986), The Making of Urban Europe 1000-1950, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Korzeniak G. (red.) (2014), Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Kowalewski A.T. (2006), Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Mills E.S., Hamilton B.W. (1989), Urban Economics, Scott, Foresman and Company, Glenview, Illinois.
 • Nowakowski M., Bańkowska B. (2013), Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010), Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • O'Sullivan A. (2003), Urban Economics, McGraw-Hill, New York.
 • Paszkowski Z. (2014), Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji, Raport Przestrzeń życia Polaków, Warszawa.
 • Wurtzebach C.H., Miles M.E. (1991), Modern Real Estate, John Wiley & Sons, INC.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-4c7289a2-626b-4d57-8c62-c72d6c20f1ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.